Ontelopuhallus kotelopuhallus kattorakenteen koteloihin puhallusurakoitsija Ekoeriste

Ammattieristäjän vinkit

Kotelorakenteen eristys - ratkaisuna kotelopuhallus - ontelopuhallus

Image
Kotelorakenteiden eristyksellä voidaan vähentää lämpöhävikkiä talvella ja lämmön tunkeutumista sisälle kesällä, mikä parantaa merkittävästi asuinmukavuutta ja vähentää energiankulutusta.

Kotelorakenteen eristys ontelopuhalluksen avulla on tehokas tapa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Tämä menetelmä, joka tunnetaan myös nimellä kotelopuhallus, täyttää rakenteiden ontelot eristeellä, tarjoten saumattoman suojan lämpöhukkaa vastaan. Tässä artikkelissa käsittelemme, kuinka ontelopuhallus toteutetaan ja mitkä ovat sen hyödyt eri rakennustyypeille, kuten uudisrakennuksille ja peruskorjattaville kohteille.

Mistä näitä onteloita ja koteloita oikein löytyy?

Yläpohjan ontelot

Yläpohjan ontelopuhallus Puhallusvillaurakoitsija Ekoeriste.jpg

Asuinrakennuksissa näitä eristettäviä onteloita ja koteloita löytyy lähinnä katon alta, eli vesikaton ja sisäkaton välistä. Olipa kyseessä sitten yläpohjan ontelo tai yläpohjan kotelo on kyseessä aina suljettu tila, jota halutaan eristää.

Seinän ontelot

Seinän ontelopuhallus puhallusvillaurakoitsija Ekoeriste.jpg

Kotelorakenteita voi tulla vastaan myös seinärakenteissa, mikäli tuulensuojalevyn ja ilmansulkukerroksen välistä runkorakennetta on tarvetta eristää rakenteiden ollessa ummessa. Eli kun eristettävä tila on umpinainen kotelo, johon eristeasentaja ei suoraan pääse käsiksi on kyse ontelorakenteesta.

Miten koteloiden ja onteloiden puhalluseristys toteutetaan?

Yläpohjien kotelorakenteita eristettäessä puhallustyö toteutetaan koneellisesti kovalla ilmanpaineella puristamalla eristemateriaali tiiviiksi kerrokseksi eristettävään tilaan. Tämä asennusmenetelmä soveltuu erinomaisesti rakenteisiin, jotka ovat suljettuja ja vaativat täyttämistä eristysmateriaalilla.

Kotelopuhalluksen avulla saavutetaan saumaton eristys nopeasti ja kustannustehokkaasti, ilman että asentajalla on näköyhteyttä eristettävään onteloon. Asennusmenetelmä soveltuu erinomaisesti seinien ja yläpohjien eristykseen, ja sitä voidaan toteuttaa sekä uudisrakennus- että korjauskohteissa.

Kotelopuhalluksen toteuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja valmistelua. Ennen puhallustyön aloittamista on varmistettava, että ontelorakenteet ovat tehty kovan ilmanpaineen kestäviksi ja riittävän tiiviiksi. Lisäksi on tärkeää valita oikea eristysmateriaali ja varmistaa että eriste asennetaan riittävään asennustiheyteen.

Mikä on sopiva kotelopuhallus puhallusvilla?

Kotelopuhallukseen soveltuvat puhallusvillatuotteet vaihtelevat valmistajittain ja niiden teknisistä ominaisuuksista riippuen. Yleisesti ottaen hengittävät puhallusvillaeristeet- tai luonnonkuitueristeet soveltuvat parhaiten onteloiden eristämiseen.

Ennen kuin valitset puhallusvillatuotteen ontelopuhallukseen, varmista, että se täyttää rakennuskohteesi vaatimukset (esim paloluokitus). Lisäksi on suositeltavaa, että ammattilainen suorittaa ontelopuhalluksen saavuttaaksesi parhaan mahdollisen eristystuloksen.

Lasivillaeristeet sekä kivivillatuotteet ovat tarkoitettu pääasiassa vaakasuorien yläpohjien eristämiseen, joten tästä syystä emme suosittele näiden tuotteiden käyttöä kotelorakenteiden eristämiseen.

Lue lisää puhallusvilla tuotteistamme

Mihin ontelopuhallus erityisesti sopii?

Ontelopuhallus sopii erityisesti kattoristikoiden ja kattotuolien välien eristämiseen, sekä ullakon eristämiseen yleensä sekä sisäkaton eristämiseen. Seuraavaksi käymme tarkemmin läpi näistä jokaisen.

Kattoristikoiden välien eristäminen ontelopuhalluksena

Kattoristikoiden välien eristäminen on mahdollista toteuttaa puhallusvilloilla joko vapaasti puhaltamalla tai ontelopuhalluksena. Ontelopuhallusta käytetään kun kattoristikkoiden välit muodostavat ontelomaiset kotelot joihin eristäjällä ei ole pääsyä.

Ontelopuhalluksella tiivis eristys ullakon kattotuoliväleihin

Kattotuoleilla varustetuissa ullakkotiloissa on usein paljon haasteita levymäisien eristysmateriaalien käytössä, kattotuolien välejä on haastava eristää, koska levyeristeet eivät asetu tiivisti kattotuoleja vasten. Puhallettavilla eristeillä tämä ei ole ongelmana, sillä eristysmateriaali täyttää koko eristettävän tilan saumattomasti, eriste juoksee kattotuolien pieniinkin väleihin ja täyttää kaikki kolot tiiviisti.

Ontelopuhallusmenetelmä soveltuu ullakon eristämiseen

Ullakon eristäminen on tärkeä osa rakennuksen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta. Tehokas eristys estää lämpöhäviötä talvella ja lämmön tunkeutumista sisälle kesällä. Kun suunnitellaan ullakon eristystä, on tärkeää ottaa huomioon että eristysmateriaali asennetaan tiiviisti ja tasaisesti. Tällä tavoin voidaan varmistaa, että ullakko on asianmukaisesti eristetty ja että rakennuksen energiatehokkuus ja asumismukavuus ovat parhaalla mahdollisella tasolla. Ullakon eristämisessä on suosituksena tavoittella u-arvoa 0,09W/m2K. Puhallettavilla eristeillä tämä tarkoittaa noin 40-50cm eristekerrosta käytettävästä materiaalista riippuen. Ontelopuhallusmenetelmä soveltuu ullakon eristämiseen, kun rakenteissa on kotelomaisia rakenteita, kuten vinoja sisäkattoja.

Tarkemman eristepaksuuden voit määrittää u-arvolaskurilla.

Sisäkaton eristys ontelopuhallusmentelmällä: Miten vältän eristeen putoamisen?

Kun suoritetaan sisäkaton eristystä levyeristeellä, on tärkeää varmistaa, että eristemateriaali pysyy paikoillaan ja välttää eristeen putoamisen. Tätä varten voidaan käyttää sopivia kiinnitysmenetelmiä, kuten verkkoja tai tukirakenteita, jotka tukevat eristemateriaalia ja estävät sen liikkumisen. Ontelopuhallusmenetelmällä tätä ongelmaa ei sinun tarvitse ratkaista, koska eristeen alapuolinen ilmansulkukerros voidaan asentaa paikoilleen jo ennen puhallustyön toteutusta. Eristemateriaali asennetaan siis suoraan umpinaisen kotelon sisälle.

Kotelopuhallusta vai levyvillaa?

Kun verrataan kotelopuhallusta ja levyvillaeristystä, on tärkeää ottaa huomioon molempien menetelmien edut ja haitat sekä soveltuvuus erilaisiin rakennustyyppeihin ja -tarpeisiin.

Kotelopuhallus

Kotelopuhalluksen etuna on sen monipuolisuus erilaisten rakenteiden eristämisessä ja nopea toteutus. Se tarjoaa saumattoman eristysratkaisun, joka on erityisen hyödyllinen tilanteissa, joissa kotelot ovat suljettuja ja vaativat täyttämistä eristysmateriaalilla. Työn toteutukseen tarvitaan ammattilainen.

Levyvilla

Toisaalta levyvilla on helppo asentaa perinteisiin rakenteisiin, kuten avoimiin seinärakenteisiin, lisäksi eristystyö on mahdollista tehdä ilman koneita ja laitteilta. Toisaalta levyeristeet vievät paljon tilaa työmaalla ja leikkuujätteiden hävittämien voi aiheuttaa isoja jätemaksuja kaatopaikalle vietynä.

Johtopäätös

Valinta kotelopuhalluksen ja levyvillaeristyksen välillä riippuu useista tekijöistä, kuten rakennuksen rakenteesta, eristystarpeesta, budjetista ja aikataulusta. Joissakin tapauksissa paras ratkaisu voi olla näiden kahden menetelmän yhdistelmä. Voit esimerkiksi eristää ulkoseinät omatoimisesti levyvillalla ja urakoitsija asentaa puhalluseristyksen yläpohjaan.

Kotelorakenne - eristys vinkkejä

 1. Vinoissa yläpohjissa onteloiden tulee olla kaikilta sivuilta suljettuja. Villa ei saa päästä kulkeutumaan puhallusvaiheessa viereisiin onteloihin, jotta haluttu asennustiheys on mahdollista saavuttaa.

 2. Onteloiden tulee olla sisäpinnoiltaan tasaisia, että puhallusletku saadaan laskettua ontelon pohjalle. Onteloissa ei saa olla mitään ylimääräisiä rakenteita, jotka estävät villan liikkumisen.

 3. Koteloista tulee tehdä kovan puhalluspaineen kestäviä, sillä eriste puhalletaan paljon normaalia yläpohjapuhallusta tiukempaan, jotta eriste ei painu myöhemmin.

 4. Eristeen päälle asennettavan tuulensuojalevyn tulee olla 25mm paksua ja tuettu kattokannattajien väliltä. Tervapaperi ei missään tapauksessa kestä eristeen päälle asennettavana tuulensuojana. Tuulensuojalevyn rikkoutuessa ei asennustyötä voi enää jatkaa, mikäli levyä ei vaihdeta tai korjata.

 5. Ontelonrakenteen alapinnassa tulee olla ilmansulkumateriaali valmiiksi asennettuna, eristäjät tekevät tarvittavat reijät puhallusletkulle ja sitten tilaaja vastaa aina näiden aukkojen sulkemisesta ja tiiviinä pysymisestä. Puhallusreijän päällä on hyvä käyttää esimerkiksi ilmansulkuteippiä.

 6. Ilmansulkukerroksen alapuolella käytetään tukevaa rimoitusta, esim. 21 x 100 lautaa enintään 300 mm koolausvälillä.

 7. Kattopaneelit tai muut yläpohjan sisäverhous materiaalit eivät saa olla paikoillaan asennustyön aikana. Koko yläpohjan osalta on siis oltava näköyhteys ilmansulkukerrokseen.

 8. Mikäli työ tehdään vesikaton alta harjakolmion muodostamasta tilasta, tulee yläpohjan vapaan työskentelykorkeuden olla väh. 700 mm. Tuulensuojan tulee nousta yläpohjan harjakolmiossa vähintään 300 mm suunnitellun eristeen yläpinnan yläpuolelle.

 9. Asennus vaatii lähes aina työturvalliset telineet, joten varmista että yläpohjan alapuolelta eristettäessä pystyt koskettamaan vinon sisäkaton korkeimpaan kohtaan. Silloin myös eristasentajat ylettävät toteuttamaan eristystyöt.

 10. Materiaalimenekki sekä työaika on vapaasti puhalletun yläpohjan eristämiseen verrattuna vähintään 1,5 kertainen, joten varmista urakoitsijalta saamasi tarjous sisältää varmasti ontelorakenteiden asennukseen vaadittavan materiaalimenekin ja työajan. Harmittavan usein kuulee että laskutuksessa käytetään kaikenlaisia ontelopuhalluskertoimia tai tulee lisää piilokuluja joita ei tarjouksessa ollut mainittu.

 11. Halvin ei ole paras, valitse puhallustyön suorittaja referenssien ja aikaisempien asiakkaiden kokemusten perusteella. Suurin osa huonosti eristettyjen ontelorakenteiden korjaustöistä on kallita ja vaatii usein myös rakenteiden purkutöitä. Hyvin tehty eristys on varmasti paras vaihtoehto.

Puhallusvillan asentamista suurtehopuhaltimella

miten paljon voin säästää lisäeristämällä?

Laskettu 120 neliön kohteessa, säävyöhykkeellä 2, energianhinnan
ollessa 0,20 €/kWh ja huoneiston sisälämpötilan ollessa 21 °C

Kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelevat meitä?Erittäin selkeä tarjous-, tilaus- ja toimitusprosessi, menisipä remontoinnissa aina kaikki näin sujuvasti!

-Maarit Paakkinen


Tosi ystävällinen ja osaava palvelu,asennus meni ajallaan ja nopeasti niin kun luvattiin.

Jalmari Hitunen, Lahti.


Kiitokset erinomaisesta työstä. Työjälki ja työparin toiminta kohteessa oli aivan täyden kympin arvoista, kiitokset vielä myös heille. Maksoin laskun heti pois kuleksimasta.

-Anonyymi arvostelu


Nopeasti saatiin eristetyö sovittua. Työn kuvaus ja vaatimukset oli hyvin ohjeistettu etukäteen ja paikan päällä käytiin vielä työ läpi. Ei moitteen sanaa toiminnassa tai työn jäljessä.

-Mikko Rahkola


Työ suoritettiin sovittuun aikaan ilman muutoksia tai viivästyksiä. Työntekijät toimivat paikalla täsmällisesti ja kohteliaasti. Työn jälki oli erinomaista ja paikat siivottiin työn jälkeen. Asiakaspalvelu oli koko ketjussa erittäin hyvä. Kiitos.

-Anonyymi arvostelu


Terveisiä Pernajasta! Olen seurannut sähkönkulutusta sekä ennen villanpuhallusta että sen jälkeen. Kun ulkona on n.22 ast. - koko vuorokauden. Asunnon sähkönkulutus on ollut 183 Kwh ennen puhallusta ja nyt 126 Kwh. Lämmön ohjauksen olen voinut vähentää 2ast, sisällä kuitenkin miellyttävät 21,8 ast +. Kyllä kannatti.  👍😁

-Anonyymi arvostelu


Silloin kun asiat sujuvat kuin elokuvissa on mukava lämpimästi suositella ekoeriste.com palveluja. Siksipä, kolme kertaa erinomaista palvelua saaneena uskallan väittää tietäväni jotain asiasta.

-Pekka Sihvola


Miehet tuli, viritteli laitteet, teki homman ammattitaidolla ja postui paikalta.
Mukavan oloisia heppuja myös kaiken lisäksi.

-Anonyymi arvostelu


Vaivattomuus, helppous, joustavuus, täsmällisyys. Ekoeristeen kanssa aikatauluista sopiminen oli joustavaa ja silti asennus tapahtui täsmällisesti. Työt tehtiin siististi, ennen kaikkea turvallisesti ja ripeästi.

Ei voi kun suositella koko sydämestä Ekoeristettä ja puhallusvillaa.

-Taru/Kerava


Kyllä se on ennen kaikkea asenne asiakaspalveluun ja toki työn toteutus on samaa hienoa tasoa.

-Pekka/Valkeala


Ekoeriste Oy:n palvelu on täsmällistä ja asiakasystävällistä. Asentajat saapuvat tekemään työn sovitusti. Työn laatu on huolellista ja siistiä. Työn hinnan saa etukäteen ja työ toteutettiin tarjottuun hintaan. Asentajat kertoivat tekemistään havainnoista ja antoivat suosituksia. Se oli hieno bonus.

Olin kokonaisvaltaisesti tyytyväinen saamaani palveluun ja työn tulokseen.

-Anu/Kotka


Yhteydenotto tarjouspyynnön jälkeen sekä tarjouksen nopeus ja laatu, ei tarvinnut kysellä tarkennuksia. Työn suoritus luvattuna ajankohtana sekä työntekijöiden asiallinen toiminta puhallusta toimitettaessa ja työn jäljen siisteys.

-Anonyymi arvostelu


No, toimituspäivä aikaistui, mikä sopi minulle paremmin kuin hyvin! Tekijät tulivat ajallaan ja homma hoitui tosi hyvin. Sain hyviä neuvoja ja opastusta, eli asiakas huomioitiin kyllä viimeisen päälle.

-Hannu Rajala


Asiallinen ja mukava asennusporukka. Homma luisti molemmilta kavereilta. Saimme.mitä tilasimme.

-Risto/Hamina


Asiantuntevaa toimintaa ja miellyttävät tekijät, jatkakaa samaan malliin!!!

Täyden 10 palvelu, joten en löytänyt mitään parannus ideoita.

-Mikko/Nastola


9,66 / 10

Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

AKI VÄKEVÄ

044 247 6609


Puhallusvillan asentamista suurtehopuhaltimella

pyydä tarjous

Image

Puhallusvillaurakoitsija Kouvolasta jo vuodesta 1994

Puhallusvillaurakoitsija Ekoeristeen liiketoiminta perustuu asiakaskeskeisyyteen, laatuun ja rehellisyyteen. Yrityksen perustaja Jukka Salstola yksi suomen pitkäaikaisimmista eristeurakoitsijoista ja on kerännyt kokemusta lämmöneristealalta jo vuosikymmeniä. Aloittaessaan eristeasentajana 1970 –luvun lopulla olivat puhallusvillan asennus sekä hengittävät ja ekologiset lämmöneristeet vielä jotakin uutta ja ihmeellistä. Kokeneen lämmöneristäjän toimiessa yhtiön tukipilarina on seuraavan sukupolven helppoa jatkaa tulevaisuuden Ekoeristeen rakentamista.

Toimitusjohtaja Toni Salstolan toimiessa yrityksen johdossa vastaa Sami Salstola asennusliiketoiminnan kehittämisestä. Tavoitteellisen liiketoiminnan kehittämisessä on tärkeässä roolissa hallituksemme jäsen Mika Tapaninaho jolla on kokemusta suurien lämmöneristeyhtiöiden kehittämisestä toimiessaan johtotehtävissä kansainvälisissä kivivilla- sekä selluvillayhtiöissä.

Ammattitaitoiset puhallusvilla-asentajat ja korkealaatuiset tuotteet johtavat lämpimään lopputulokseen.