Ekoeriste Oy ammattimainen suurtehopuhallus
Image

EKOERISTEEN PALVELUT
VALMISTA NOPEASTI
JA HELPOSTI

SUURTEHOPUHALLUS

Suurtehopuhallus puhallusautolla on tehokas, nopea ja kustannustehokas menetelmä kaikkien irtoaineiden siirtämiseen. Puhallettavia materiaaleja ovat esimerkiksi kevytsora, lecasora, vaahtolasi, singeli, hiekka, sekä käytännössä kaikki hienojakoiset materiaalit, joka mahtuvat kulkemaan puhallusletkusta läpi. Puhallettava materiaali imetään puhallusauton säiliöön, josta se puhalletaan kovalla ilmanpaineella loppusijoituspaikkaan.

Suurempia määriä puhallettaessa materiaalit voidaan toimittaa työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin. Suurtehopuhallukset suoritetaan avaimet käteen periaatteella eikä Sinun tarvitse hankia materiaaleja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun. Kun Ekoeristeen ammattilaiset hoitavat suurtehopuhallukset puolestasi, olet oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Suurtehopuhallus on tehokas tapa siirtää irtoaineita

Suurtehopuhallus on nopea ja kustannustehokas menetelmä kaikkien irtoaineiden siirtämiseen rakennustyömailla. Suurtehopuhallusautolla on mahdollista siirtää puhallusvillat, purut, hiekat, singelit, vaahtolasit, lecasorat sekä kevytsorat tehokkaasti.
Puhallettava materiaali imetään suurtehopuhallusauton säiliöön, jossa materiaali kuljetetaan työmaalle. Työmaalla puhaltaja vie puhallusletkun työskentelyalueelle ja suurtehopuhaltaa materiaalin letkua pitkin käyttökohteeseen.
Palvelemme suurtehopuhalluksissa yksityisiä omakotitalorakentajia sekä urakoimme yhteistyökumppanina rakennusliikkeiden kohteissa. Nykyaikaiset suurtehopuhallusautomme mahdollistavat tehokkaan suurtehopuhalluksen pitkienkin etäisyyksien päähän.

Suurtehopuhallukset soveltuvat monenlaisiin kohteeseen

Suurtehopuhallukset soveltuvat monenlaisiin kohteisiin. Ekoeristeeltä saat suurtehopuhalluspalvelut teollisuuden, kiinteistöjen ja rakentamisen tarpeisiin. Suurtehopuhallusautoilla materiaalin siirtäminen onnistuu ahtaissakin tiloissa tehokkaasti. Mikäli Ekoeristäjä ja puhallusletku mahtuvat työskentelytilaan on suurtehopuhallus silloin mahdollista suorittaa. Rakennuksilla ja kiinteistöissä suurtehopuhalluspalvelut sisältävät esimerkiksi alapohjan ryömintätilan kapillaarikatkojen toteutuksen kevytsoralla tai vaahtolasilla. Suurtehopuhalluksella pystyy kätevästi siirtämään myös viljaa ja rehua. Suurtehoimuauton säiliöön imetty rehu tai vilja voidaan tarvittaessa puhaltaa toiseen siiloon tai muuhun kohteeseen.

Suurtehopuhallusauto pystyy siirtämään materiaalia tehokkaasti korkeisiinkin kohteisiin, esimerkiksi kattosingelin puhallukset onnistuvat suurtehopuhallusautolla vaivatta. Suurtehopuhalluksena on mahdollista hoitaa myös nesteiden ja kemikaalien siirrot ja pumppaukset. Lähes kaikkien kuiva-aineiden puhallustyöt onnistuvat suurtehopuhallusautolla, käytännössä vain puhallusletkun koko on rajoitteena. Rakennustöiden yhteydessä poistettu kevytsora voidaan välivarastoida ja puhaltaa suurtehopuhallusautolla takaisin korjaustöiden päätyttyä. Tällöin on hyvä ottaa huomioon, että esimerkiksi lecasora murskaantuu hieman puhallettaessa, joten alkuperäisen alueen täyttö vaatii hieman täydennystä.


Ota yhteyttä!

Toisinaan kuiva-aineet pölyävät puhallettaessa ja silloin pölynhallinta suurtehopuhalluksissa hoidetaan vesirenkaalla, näin työmaa-alue pysyy siistinä eikä hienojakoinen pöly aiheuta haittaa työmaa-alueella. Suurtehopuhalluksia on mahdollista operoida myös ahtaissa ja haasteellisissa paikoissa kuten kellareissa, betoniholveissa tai talojen alla rossipohjan ryömintätilassa.

Suurtehopuhallukset toteutetaan avaimet käteen periaatteella, eikä Sinun tarvitse hankia materiaaleja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun.

Lecasoran suurtehopuhallus

Kapillaarikatkosepelin suurtehopuhallus

Kapillaarikatkosepelin suurtehopuhallus on nopeaa ja kätevää, suurtehopuhallusta hyödynnetäänkin usein rakennusten alapohjasaneerauksissa. Alapohjien home- tai kosteusongelmissa pilaantunut maa-aines poistetaan ja tämän jälkeen alapohjaan puhalletaan suurtehopuhallusautolla esimerkiksi pestyä sepeliä, vaahtolasia tai lecasoraa kapillaarikatkoksi. Myös singelin ja hiekan siirrot onnistuvat suurtehopuhalluksena tehokkaasti.

Suurtehopuhallus on alapohjien ryömintätiloissa usein käsin lapioimiseen verrattuna huomattavasti nopeampaa, koska ahtaissa tiloissa työskentely on hankalaa. Tilatessasi suurtehopuhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme vaaditun materiaalin suurtehopuhallukset avaimet käteen palveluna.

Alapohja saneerauksissa suurtehopuhallus on kätevä vaihtoehto

Tyypillisessä alapohjasaneerauksessa alapohjasta poistetaan orgaaniset aineet kuten roskat, sahanpurut, muottilaudoitukset ja pilaantuneet maat. Tämän jälkeen imuroimme suurtehoimulla alapohjaan riittävästi tilaa, jonka jälkeen pystymme puhaltamaan alapohjaan kapillaarikatkon.

Ennen kapillaarikatkon puhallusta alapohjaan levitetään maa-aineksia erottava suodatinkangas. Kapillaarikatko on yleensä n.30 cm kerrospaksuudeltaan ja sen tehtävänä on pitää alapohja kuivana. Kapillaarikatkona voidaan käyttää useaa eri tuotetta. Tyypillisesti tuotteena käytetään pestyä sepeliä, lecasoraa tai vaahtolasia.

Singelin puhallus katolle onnistuu suurtehopuhalluksena

Singelin puhallus katolle onnistuu suurtehopuhalluksena. Ekoeristäjät tulevat suurtehopuhallusautolla työkohteeseen, nostavat puhallusletkut katolle ja puhaltavat singelit paikalleen. Suurempia määriä puhallettaessa materiaalit toimitetaan työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin.

Tilatessasi suurtehopuhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme vaaditun materiaalin suurtehopuhallukset avaimet käteen palveluna.


Ota yhteyttä!

Lecasoran puhallus

Lecasoran puhallus onnistuu suurtehopuhalluksena. Puhallamme suurtehopuhallusautoillamme leca- sekä kevytsoraa jopa satoja kuutioita päivässä lähes ilman puhallusmatkojen korkeus- tai pituusrajoitteita. Lecasoraa voidaan käyttää esimerkiksi alapohjissa, välipohjissa ja yläpohjissa. Lecasoraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa sekä routaeristeenä. Leca-soralla voidaan helposti muotoilla lisäkallistukset vanhan vedeneristeen päälle, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta.
Käytöstä poistettu Lecasora voidaan käyttää samassa kohteessa uudelleen kattoeristeenä tai kierrättää maarakennuksen kevennysmateriaaliksi sekä viherrakentamiseen. Suurtehopuhallusautoilla voimme imeä vanhat lecasorat pois ja puhaltaa uudet tilalle. Suurtehopuhallus pystytään suorittamaan lähes pölyttömästi, kun käytetään vesirengasta pölynsidonnassa. Meiltä saat myös lecasorat toimitettuna suursäkeissä suoraan työmaalle. Toimitamme lecasoran halutessanne myös kippitoimituksena työmaalle, kun lecasora päästään levittämään suoraan kohteeseen esimerkiksi kaivinkoneella.

Vaahtolasin suurtehopuhallus

Puhdistetusta kierrätyslasista valmistettua vaahtolasimursketta käytetään talonrakennuksen eri osa-alueilla. Vaahtolasimurske on kevyttä ja palamatonta materiaalia. Vaahtolasin suurtehopuhallus on lähes pölytöntä asentaa ja kustannustehokasta materiaalin keveyden ansiosta. Vaahtolasimurskeen hyvä kitkakulma ja asettuvuus luovat vankan alusrakenteen työmaalle. Valmistusprosessinsa ansiosta vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta. Vaahtolasia puhallettaessa materiaali imetään suurtehopuhallusauton säiliöön, josta se puhalletaan loppusijoituspaikkaan. Suurempia määriä puhallettaessa vaahtolasi voidaan toimittaa työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin.
Vaahtolasi

Vaahtolasin hyvä kantavuus ja rakenne tekevät tuotteesta monipuolisen käyttää. Vaahtolasia voidaan käyttää kaikissa perustamistavoissa, sisäpuolisissa täytöissä, routasuojauksissa, kattorakenteissa, pihakansissa ja taustatäytöissä. Vaahtolasi sopii rakennusten lämpö- ja routaeristeeksi sekä perustusten kevennystäytteeksi. Lämmöneristävyydeltään vaahtolasikerros vastaa parhaimmillaan neljä kertaa paksumpaa hiekkakerrosta. Matalaperustuksissa vaahtolasia käytetään lämmöneristeenä ja routasuojauksena, kevennysrakenteena ja sisäpuolisena täyttönä. Alapohjien ryömintätiloissa vaahtolasimurskeella vähennetään maaperästä nousevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista.

Ulkopuolisissa täytöissä vaahtolasi toimii samalla routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maanlämpenemistä sekä salaojituskerroksena. Saneerauskohteissa välipohjien vanha, usein orgaanista materiaalia sisältävä täyte voidaan korvata vaahtolasilla. Vaahtolasi on palamaton eikä aiheuta korroosio ongelmia täytön sisään jääville putkille tai muille metalliosille. Vaahtolasi rakeiden kantavan muodon ansiosta täytön päällä pystyy heti liikkumaan ja tiivistyksen jälkeen laatan valu on helppoa. Tilatessasi vaahtolasi puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme suurtehopuhallukset avaimet käteen palveluna.

Ota yhteyttä!

Suurtehopuhallusauton puhallusteho vaikuttavat kustannustehokkuuteen.

Suurtehopuhallusauton puhallusteho vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Käyttämämme suurtehopuhallusautot ovat suorituskyvyltään markkinoiden tehokkaimpia. Tarvittaessa operoimme useamman suurtehopuhallusauton voimin samaan aikaan, samassa kohteessa. Valitsemme käytettävät suurtehopuhallusautot ja työmenetelmät aina kohteessa vaadittujen tarpeiden mukaan. Suurempia määriä puhallettaessa materiaalit voidaan toimittaa työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin. Tehokas suurtehopuhalluskalusto ja oikeat työmenetelmät säästävät aikaa ja työ valmistuu kustannustehokkaasti.

Suurtehopuhallus hinta

Suurtehopuhalluksen hinta määräytyy suorittavan yksikön liikkeellä olo ajan sekä materiaalimenekin mukaan. Suurtehopuhalluksien työnosuus on noin 50-80% urakan kokonaishinnasta. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.

Me Ekoeristeellä valitsemme aina kohteeseen sopivan ratkaisun ja suurtehopuhalluslaitteet sekä teemme suurtehopuhallukset ammattitaidolla. Toteutamme suurtehopuhallukset myös haastaviin kohteisiin, esimerkiksi kapillaarikatkojen suurtehopuhallukset ahtaiden alapohjien ryömintätiloissa.

Miksi suurtehopuhallukset Ekoeristeeltä?

Miksi suurtehopuhallukset Ekoeristeeltä? Kokeneina ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa. Usein toteutamme samassa kohteessa useita eri työvaiheita, joten kanssamme urakoiden aikataulutus on joustavaa. Teemme yhteistyötä useiden materiaalitoimittajien, jäteasemien, kierrätyskeskusten sekä maankaatopaikkojen kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun ajoajat sekä materiaalikustannukset huomioiden.

Meiltä saat suurtehopuhalluksien lisäksi suurtehoimuroinnit, eristämiseen liittyvät rakennustyöt sekä puhallusvilla asennukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.

Suurtehopuhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Suurtehopuhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kapillaarikatkojen suurtehopuhallukset, lecasoran puhallukset, vaahtolasin puhallukset, singelin puhallukset tai kevennyskerrokset maanrakennuskohteissa voit toteuttaa kätevästi joustavalla rahoituksella. Maksuja on helppo ennakoida, sillä luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä. Halutessasi voit myös maksaa kuukausierää suuremman summan tai luoton kerralla pois. Kun Ekoeristeen ammattilaiset hoitavat suurtehopuhallukset puolestasi, olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen. Suurtehopuhalluksissa työnosuus on noin 50-80% suurtehopuhalluksien kokonaissummasta.

Rahoituspäätöksen voit hakea vaikka heti, jo ennen tarjouspyyntöä. Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten suurtehopuhallukset on mahdollista maksaa kuten itse haluat. Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi, suoritamme suurtehopuhallukset ja OP-Rahoitus laskuttaa Sinua ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Materiaalien siirroissa ei siis tarvitse hikoilla lapion kanssa, vaan voit antaa ammattilaisten toteuttaa työn kustannustehokkaasti suurtehopuhalluksena!

Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

PYYDÄ TARJOUS!

Lähetä tarjouspyyntö ja olemme sinuun yhteydessä!

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan materiaalit tehokkaasti liikkumaan.

ImageOta yhteyttä!