Suurtehoimurointi hinta

SUURTEHOIMUROINTI - ERISTEIDEN POISTO

Eristeiden poisto on tehokkainta toteuttaa suurtehoimuautolla. Eristeiden poisto suurtehoimurilla on nopeaa eikä aiheuta pölyhaittoja ympäristöön. Suurtehoimurointi imuautolla on tehokas, nopea ja edullinen menetelmä kaikkien irtoaineiden poistamiseen. Imettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi sahanpuru, kutterilastut, turve, sammal, multa puhallusvillat, levyvillat, leca-sora, hiekka, savi, tiiliskivet, purkujäte sekä kaikki muut materiaalit joka mahtuvat letkusta läpi. Jäte imetään suoraan imuautoon, jolla se kuljetetaan loppusijoituspaikkaan, tai halutessanne välivarastoon jatkosijoitusta varten. Vanha eriste voidaan myös käyttää uudelleen, mikäli materiaali on puhdasta, kuivaa ja käyttökelpoista. Mikäli kohteessa on eristeenä levyvillaa, voidaan poistotyö tehdä myös käsin. Eristeiden poisto suoritetaan avaimet käteen periaatteella eikä Sinun tarvitse hankia roskalavoja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun. Kun lämmöneristämisen ammattilaiset hoitavat suurtehoimuroinnin tai eristeiden poistot puolestasi, olet oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Suurteho­imuri on tehokas tapa poistaa irtoaineita

Suurtehoimuri on tehokas ja edullinen menetelmä kaikkien irtoaineiden poistamiseen rakennustyömailla. Imuautolla on mahdollista imeä purut, hiekat, singelit, mullat, savet, betonimurskat sekä muut purkujätteet tehokkaasti ja pölyttömästi!

Kun halutaan vähentää rakenteiden palokuormaa, parantaa lämmöneristävyyttä, korjata vesivahinkoja tai vanhat eristeet sisältävät epäpuhtauksia, on vanhojen eristeiden poisto usein ongelma. Vanhojen eristeiden poistoon ehdottomasti paras menetelmä on suurtehoimurointi. Työ on nopeaa eikä aiheuta pölyhaittoja ympäristöön ja jäte saadaan valmiiksi säiliöön, josta se kuljetetaan loppusijoituspaikkaan.
Pyrimme aina löytämään edullisen jatkosijoituspaikan, näin säästämme ympäristöä sekä kustannuksia. Puhtaat puhallusvillat voidaan poistaa, pakata sekä asentaa uudelleen. Palavat materiaalit, kuten sahanpuru joko poltetaan tai kompostoidaan. Sora ja muu maa-aines kuten betonimurska hyödynnetään puolestaan maanrakennuksessa. Ajattelemme ekologisesti, emme pyri täyttämään kaatopaikkoja, vaan haluamme kierrättää mahdollisimman tehokkaasti.
OTA YHTEYTTÄ

Suurteho­imurointi soveltuu monenlaisiin kohteeseen

Suurtehoimurointi soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Ekoeristeeltä saat suurtehoimurointipalvelut teollisuuden, kiinteistöjen ja rakentamisen tarpeisiin. Suurtehoimuauto soveltuu moneen eri kohteeseen ja tilanteeseen, sillä imuauto poistaa suurella imuteholla vaikeimmatkin materiaalit pois tehokkaasti. Rakennuksilla ja kiinteistöissä imuautopalvelut sisältävät esimerkiksi alapohja sekä yläpohja eristeiden vaihdot ja poistot sekä erilaisten materiaalien kuten sahanpurun, hiekan, purkujätteen sekä kevytsoran imuroinnit.

Sahateollisuudessa syntyvä puru aiheuttaa tuotantolaitoksilla paloriskin, ja tästä syytä purua pitää säännöllisesti poistaa. Suurtehoimurointi on purun poistoon nopea ja turvallinen tapa vähentää palokuormaa. Teollisuudessa taas kattiloiden, siilojen ja säiliöiden suurtehoimuroinnit sekä puhdistukset onnistuvat imuautolla. Säännöllinen pölynpoisto puhdistaa myös ilmaa ja vähentää tuotantoprosessin aikaista paloriskiä. Suurtehoimuautolla pystyy kätevästi imuroimaan myös viljaa ja rehua. Imetty rehu tai vilja voidaan imeä yhdestä siilosta ja tarvittaessa puhaltaa toiseen siiloon tai muuhun kohteeseen. Imuauto pystyy imemään viljaa tehokkaasti korkeistakin siiloista.

Suurtehoimuautolla on mahdollista hoitaa myös nesteiden ja kemikaalien siirrot ja pumppaukset sekä leca-soran ja vaahtolasin sekä muiden kuiva-aineiden puhallustyöt. Tarvittaessa imuautolla poistettu kevytsora voidaan välivarastoida ja puhaltaa suurtehoimurilla takaisin korjaustöiden päätyttyä. Tällöin on hyvä ottaa huomioon, että leca- soraa murskaantuu puhallettaessa, joten alkuperäisen alueen täyttö vaatii hieman täydennystä. Pölynhallinta suurtehoimurilla puhallettaessa hoidetaan vesirenkaalla.

Imuautolla ja suurtehoimurilla on mahdollista operoida myös ahtaissa ja haasteellisissa paikoissa kuten kellareissa, betoniholveissa tai talojen alla rossipohjassa. Purkukohteissa suurtehoimurilla on mahdollista puhdistaa pienimmät purku jätteet, jotka muuten leviävät helposti tuulen mukana ympäristöön. Suurtehoimurointi toteutetaan avaimet käteen periaatteella, eikä Sinun tarvitse hankia roskalavoja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun.

OTA YHTEYTTÄ
Image

Miksi eristeet mustuvat?

Joskus rakenteita purkaessa eristeissä näkyy mustuneita ja tummia alueita, vaikka eristeet vaikuttavat kuivilta. Mistä on kysymys, ja pitääkö kyseessä olevat eristeet poistaa? Mustuminen johtuu siitä, että ilma on päässyt kulkemaan eristeiden lävitse, ja ilman mukana kulkevat lika ja pöly ovat tarttuneet kiinni eristeisiin ja tummentaneet niitä. Eriste on toiminut silloin suodattimen tavoin. Ilman kulkeutuminen eristetilasta sisätiloihin on syytä estää, jotta energiaa ei kulu turhaan ja rakenteiden sekä ilmanvaihdon toimivuus varmistetaan.

Rakenteen ilmansulkukerroksen korjaaminen ilmatiiviiksi estää tällaisen ilmiön yhdessä hyvin toteutetun ilmanvaihdon kanssa. Vanhoissa rakennuksissa villojen tummuminen on erittäin yleistä, koska ilmanvaihto ei toimi hallitusti ja rakenteet ovat hataria. Eristeitä ei tarvitse poistaa, mikäli materiaali on kuivaa ja käyttökelpoista. Jos villat vaihtaa uusiin, myös uudet eristeet saattavat tummua ajan kanssa, mikäli muita korjaustoimenpiteitä ei tehdä.

Image

Alapohjien suurtehoimurointi

Alapohjien suurtehoimurointi on nopeaa ja kätevää, imuautoa hyödynnetäänkin usein rakennusten alapohjasaneerauksissa. Alapohjien home- tai kosteusongelmissa suurtehoimurilla voidaan imeä pilaantunut maa-aines pois ja tehdä myös lisää tilaa esimerkiksi savea imemällä, jotta alapohjaan saadaan puhallettua esimerkiksi kapillaarikatkosepeli. Myös sepelin suurtehopuhallus onnistuu tehokkaasti yhdistelmä imuautolla, joka imee ja puhaltaa.

Suurtehoimurilla voidaan kätevästi imuroida myös maanvaraisen lattian alla olevat vioittuneet viemäriputket esiin korjausta tai vaihtoa varten. Rossipohjia avatessa tulee usein eteen alapohjan purun poisto. Kovaksi kerrokseksi painunut puru on toisinaan hakattava irti koolausväleistä, imuletkusta mahtuviksi paloiksi. Suurtehoimurointi on alapohjissa käsin poistoon verrattuna huomattavasti nopeampaa, koska alapohjan ollessa avoinna on siellä liikkuminen hankalaa. Kun vanha puru imetään suoraan imuauton säiliöön, on jätteen kuljettaminen loppusijoituspaikkaan helpompaa. Sinun ei tarvitse tilata vaihtolavoja, työtekijöitä tai etsiä jätteelle vastaanottajaa. Kun rossipohjan rakenteet ovat korjattu, tulevat Ekoeristäjät jälleen paikalle ja asentavat puusta valmistettua puukuitueristettä vanhojen purueristeiden tilalle.

Image

Yläpohjaeristeen poisto

Yläpohjaeristeen poisto on mahdollista toteuttaa imuautolla tai poistamalla eriste käsin. Suurtehoimuauto poistaa vaivatta kaikki yläpohjan eristemateriaalit, myös levyeristeet. Eristeen poisto käsin on myös toimiva vaihtoehto, kun kohde on pieni tai imuautolla ei ole mahdollista päästä kohteen lähelle. Kattovuodon kastelemat yläpohjaeristeet ovat mahdollista vaihtaa lisäerityksen yhteydessä. Ekoeristäjät tulevat puhallusautolla työkohteeseen, poistavat pilaantuneet eristeet, kuivaavat kastuneen alueen ja asentavat lisäeristeen. Pois lähtiessä viemme kastuneet eristeet kierrätyskeskukseen. Pienemmissä kohteissa on mahdollista poistaa puhallusvillat sekä sahanpurut myös vuokrattavalla puruimurilla

OTA YHTEYTTÄ
Image

Yläpohjan eristeiden vaihto kannattaa tehdä ajoissa

Yläpohjan eristeiden vaihto kannattaa tehdä ajoissa, ennen kun kosteus vaurioittaa rakenteita. Eristeiden vaihtotöistä koituu toki kustannuksia, mutta terveessä talossa kärsitään vähemmän sisäilmaongelmista. Mikäli yläpohja eristeiden kunto on ollut viime aikoina mielessäsi, on tullut ehkä aika vaihtaa eristeet, tai ainakin tarkastuttaa eristeiden kunto. Ekoeriste Oy:ltä hoituu tarkastus sekä eristeiden vaihto, mikäli eristeet sitä vaativat. Me kerromme tarvittavat toimenpiteet rehellisesti ja sinun kotisi parasta ajatellen. Mikäli sinulla on epäilys kastuneista eristeistä kotisi yläpohjassa ja haluat tietää, kuinka laajasta kosteusvauriosta on kyse ja mitä sen korjaamiseksi tulisi tehdä.

Vaihdetaanko pelkät märät villat uusiin vai löytyykö rakenteista vaurioalue, joka tulee korjata ennen uuden eristeen asennusta. Kun pyydät meidät paikalle, suoritamme yläpohjassa perusteellisen tarkistuksen, jonka pohjalta saat meiltä arvion tarvittavista töistä sekä kustannuksista. Suoritamme eristeiden poistot aina ammattitaidolla sekä avaimet käteen periaatteella, joten sinun ei tarvitse murehtia töiden sujumisesta. Voit siis huoletta luottaa kotisi eristeiden vaihdot meidän käsiimme. Kysy yläpohjan eristeiden vaihto hinta!

OTA YHTEYTTÄ

Imuauton kapasiteetti vaikuttaa kustannustehokkuuteen

Imuauton kapasiteetti vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Käyttämämme suurtehoimurit sekä imuautot ovat kapasiteetiltaan markkinoiden tehokkaimpia. Tarvittaessa operoimme usean imuauton voimin samaan aikaan, samassa kohteessa. Imuautojen säiliöiden vetoisuus riippuu imettävästä materiaalista ja välisäiliöitä käytettäessä on esimerkiksi puhallusvillaa mahdollista imeä jopa satoja kuutioita päivässä. Valitsemme käytettävät imulaitteet ja työmenetelmät aina kohteessa vaadittujen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kesämökin levyeristeiden poisto voi olla kätevintä toteuttaa käsin ja siirtää jäte vaihtolavalla loppusijoituspaikkaan.

Yläpohjasaneerausten yhteydessä voi pakkaava imulaite olla kustannustehokkain. Yläpohjasta imetty puhallusvilla voidaan pakata ja puhaltaa uudelleen, kun tarvittavat rakennustyöt yläpohjassa ovat suoritettu. Oikeilla työmenetelmillä säästämme ympäristöä, emmekä täyttä kaatopaikkoja, vaan kierrätämme mahdollisimman tehokkaasti.

Kun eristeet ovat kastuneet on edessä eristeiden vaihto

Kun katto on vuotanut, korjaustoimenpiteenä on märkien ja kastuneiden eristeiden uusiminen. Kosteusvaurion korjaamisessa on olennaista märkien ja kastuneiden eristeiden korvaaminen uusilla ja kuivilla eristellä. Märät ja kastuneet eristeet poistetaan joko käsin tai suurtehoimurilla, tämän jälkeen tarkastetaan ympärillä olevien rakenteiden kunto. Laajempien vahinkojen kohdalla vaurioitunut rakennusmateriaali poistetaan tai kuivataan.

Tämän jälkeen vaurion aiheuttaja poistetaan eli esimerkiksi korjataan tai uusitaan kattoa, joka on vuotanut. Vasta tämän jälkeen voidaan eristää vaurioitunut alue uudelleen. Märät ja kastuneet eristeet tulisi siis poistaa heti vaurion löydyttyä ja vanhojen tilalle asennetaan uudet eristeet vasta kun eristeet pysyvät varmasti kuivina.

Katon yläpohjaan voi päästä kosteutta käytännössä kahta eri kautta: vesikatteen suunnalta vuodon seurauksena tai asuintilojen suunnasta kostean ilman tai vesihöyryn muodossa. Katon yläpohjan saneeraus kannattaa jättää kokeneen ammattilaisen tehtäväksi. Ammattilaisella on käytössään tarvittavat laitteet sekä ammattitaito mahdollisten rakennusvirheiden välttämiseen. Ammattilainen osaa myös määritellä tarvittavien korjaustöiden laajuuden. Esimerkiksi eristeiden vaihtoa ei välttämättä tarvitse toteuttaa kokoa yläpohjan osalta, vaan vaihtotyö voidaan rajata esimerkiksi ilmavaihtoputkien ympärille.

Suurin osa kondenssiongelmista johtuvista kosteusvaurioista syntyy ilmantiiveyskerroksen läpi menevien ilmavaihtoputkien ja sähköjohtojen ympärillä.

Image

Imuauto nopeuttaa purkutöitä

Imuauto nopeuttaa purkutöitä esimerkiksi kerrotalojen kylpyhuonesaneerauksissa.
Imuletkuun mahtuvat laatat, tiilet, betonit sekä muut purkujätteet on kätevä siirtää imuletkua
pitkin imuauton säiliöön, säiliön täytyttyä toimitetaan imujäte kierrätyskeskukseen. Näin
vältytään rappukäytävien ja naapuri huoneistojen sotkeentumiselta sekä ylimääräisiltä pöly
ongelmilta.

Oikeanlainen kalusto yhdistettynä osaavaan henkilökuntaan takaavat nopean, tehokkaan ja tarkan lopputuloksen. Esimerkiksi rakennuksen saneerauksen yhteydessä toteutettava vanhojen eristeiden poisto sujuu Ekoeristäjiltä pölyttömästi sekä nopeasti. Kysy imuauto hinta.

OTA YHTEYTTÄ

Puhallusvillan poisto ja uudelleenkäyttö

Puhallusvillojen, kuten kivivillan, lasivillan, selluvillan tai puukuitueristeen uudelleenkäyttö
on helppoa ja tehokasta. Puhallusvilla poistetaan imemällä ja pakataan. Myöhemmin eristeet
voidaan asentaa samaan kohteeseen takaisin. Näin vältytään jätemaksuilta eikä eristemateriaalin hävittäminen rasita ympäristöä. Puhallusvilla voidaan myös poistaa imemällä ja puhaltaa samanaikaisesti suoraan toisen rakennukseen eristeeksi.

Puhallusvillan siirtoa käytetään esimerkiksi omakotitalojen yläpohjasaneerauksissa, kuin puhallusvilla on kuivaa ja käyttökelpoista, mutta rakennustöiden haittana. Talosta imettävä eriste voidaan puhaltaa autotallin yläpohjaan lisäeristeeksi. Näin vältytään kaatopaikkamaksuilta eikä eristemateriaalin hävittäminen rasita luontoa.

Suurtehoimurointi hinta

Suurtehoimuroinnin hinta määräytyy käytetyn ajan sekä jätteen käsittelymaksujen mukaan. Keskikokoisen omakotitalon yläpohja eristeiden poistot kustantavat keskimäärin 2000-4000 euroa. Eristeiden poistoissa työnosuus on noin 50-80% urakan kokonaishinnasta. Käytetty työmenetelmä sekä imulaitteet vaikuttavat tuntiveloitus hintaan sekä työnosuuteen.

Eristeitä poistettaessa käsin on tuntiveloitus pienempi, mutta suurtehoimuautolla työ voi sujua nopeammin. Me Ekoeristeellä valitsemme aina kohteeseen sopivan ratkaisun ja laitteet sekä teemme eristeiden poistot ammattitaidolla. Toteutamme suurtehoimuroinnit myös haastaviin kohteisiin, esimerkiksi alapohjien ryömintätilojen puhdistukset.

KYSY HINTOJA

  • Yläpohjan imurointi ja puhdistus hinta
  • Alapohjan suurtehoimurointi hinta
  • Välikaton villojen vaihto hinta
  • Purun imurointi hinta
  • Purueristeen vaihto hinta
  • Kunttaeristeen imurointi vintiltä hinta
  • Muhaeristeen imurointi hinta
  • Imuauton hinta

Miksi suurtehoimurointi Ekoeristeeltä?

Miksi suurtehoimurointi Ekoeristeeltä? Eristämisen ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa, usein myös eristämme alueet, joista olemme eristeet aikaisemmin poistaneet. Teemme yhteistyötä eri jäteasemien, kierrätyskeskusten sekä maankaatopaikkojen kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun ajoajat sekä jätemaksut huomioiden.

Meiltä saat eristeiden poistot, eristämiseen liittyvät rakennustyöt sekä puhallusvilla asennukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palvelutuotteista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.

Tutustu miten puhallusvillan hinta muodostuu erilaisissa kohteissa!

Eristeiden poiston voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Eristeiden poiston voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Alapohjan suurtehoimuroinnit, välipohjan purujen poistot, yläpohjan eristeiden vaihdot tai vaikka koko talon eristeiden uusimisen voit toteuttaa kätevästi joustavalla rahoituksella, jolloin imutyöt voi maksaa pienemmissä erissä. Maksuja on helppo ennakoida, sillä luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä.

Halutessasi voit myös maksaa kuukausierää suuremman summan tai luoton kerralla pois. Kun lämmöneristämisen ammattilaiset hoitavat eristeiden poistot puolestasi, olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen. Suurtehoimuroinnin, työnosuus on noin 50-80% imutyön kokonaissummasta.


Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

TONI SALSTOLA

0400 703 966

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden suurtehopuhallukset

Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

AKI VÄKEVÄ

044 247 6609

Lisäeristykset, suurtehoimuroinnit, eristeiden vaihdot, taloyhtiöt

Selaa swaippaamalla
Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden puhallukset

PYYDÄ TARJOUS!

Kerro meille asiastasi mahdollisimman kattavin tiedoin. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Nyt on eristeiden poiston aika

Sijoittamalla energiatehokkuuteen, säästät selvää rahaa. Kun yhdistät energiatehokkuuden ja rahoituspalvelumme, voit maksaa sijoitustasi yhtä matkaa energiatehokkuuden kartuttamilla säästöillä. Laskun voit aina maksaa kerralla ja suoraan meille, tai voit hyödyntää Ekoeriste Oy:n sekä Osuuspankin yhteistyössä tarjoamaa OP-rahoitusta. Rahoituspäätöksen voit hakea vaikka heti, jo ennen tarjouspyyntöä.

Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten investointi energiatehokkuuteen on mahdollista maksaa kuten itse haluat. Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi, suoritamme eristystyön ja OP-Rahoitus laskuttaa Sinua ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Eristeiden vaihdoissa ei siis kannata säätää, vaan anna laadukkaan eristyksen säästää talosi lämmityskuluja.

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan kotisi tai vapaa-ajan asuntosi lämmöneristeet kerralla kuntoon.

ImageOta yhteyttä!