Image
Image

EKOERISTEEN PALVELUT
VALMISTA NOPEASTI
JA HELPOSTI

ILMANTIIVEYSTUOTTEIDEN ASENNUS

Asennamme valikoimissamme olevia ilmansulkutuotteita sekä uusiin rakennuksiin että peruskorjaus kohteisiin. Toteutamme myös vanhojen ilmansulkujen korjauksia esimerkiksi yläpohja eristeiden vaihtojen yhteydessä. Ilmansulkutuotteiden asennus suoritetaan avaimet käteen periaatteella eikä Sinun tarvitse hankkia tuotteita, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun. Työstä on mahdollista saada kotitalousvähennys.
Ota yhteyttä

Mikä ilmansulku on?

Ilmansulku on pääasiassa paperista tai pahvista valmistettu vesihöyryä läpäisevä kerros. Ilmansulun tarkoitus on varmistaa, että rakenne on ilmatiivis, mutta vesihöyryä läpäisevä.

Ilmansulkua käytetään, kun rakenteesta halutaan hengittävä, eli kosteutta vastaanottava ja luovuttava. Esimerkiksi hirsitaloissa käytetään usein hengittäviä ilmansulkuja ja lämmöneristeitä.

Ilmansulku asennetaan eristeiden lämpimälle puolelle eli talon sisäpuolelle. Ilmansulku kannattaa sijoittaa koolauksen verran seinän sisään lämpimälle puolelle, jotta siihen ei tulisi reikiä joka kerta, kun seinään hakataan nauloja, ruuvataan ruuveja tai kiinnitetään tauluja. Tämä koskee sekä uutta taloa että vanhan talon lisäeristämistä.

Mikä höyrynsulku on?

Höyrynsulku on pääasiassa muovista tehty, ilmatiivis ja vesihöyryä läpäisemätön kerros. Höyrynsulun tarkoitus on varmistaa, ettei talossa oleva kostea ja lämmin ilma tunkeudu katon ja seinien eristeisiin.

Esimerkiksi kivi-tai lasivilla eristeiden kanssa käytetään höyrynsulkua, koska eristemateriaali ei kykene käsittelemään kosteutta. Höyrynsulku asennetaan eristeiden lämpimälle puolelle eli talon sisäpuolelle.

Höyrynsulku kannattaa sijoittaa koolauksen verran seinän sisään lämpimälle puolelle, jotta siihen ei tulisi reikiä joka kerta, kun seinään hakataan nauloja, ruuvataan ruuveja tai kiinnitetään tauluja. Tämä koskee sekä uutta taloa että vanhan talon lisäeristämistä.

Kosteutta ohjaavassa tuotteessa yhdistyy ilmansulun sekä höyrynsulun parhaat puolet

Kosteutta ohjaavissa tuotteissa yhdistyy ilmansulun sekä höyrynsulun parhaat puolet. Se on talvella höyrynsulkumainen lähes vesihöyryä läpäisemätön ja kesällä hyvin vesihöyryä läpäisevä kuten ilmansulku. Kosteutta ohjaavien tuotteiden vesihöyryvastus on talvella jopa yli 10 m, joten se suojaa rakenteita kosteudelta paperia paremmin. Kesällä vesihöyry pääsee liikkumaan hyvin materiaalin läpi, joten rakenne kuivuu tehokkaasti, myös sisätilojen suuntaan.
Kun verrataan ilmansulkua, höyrynsulkua ja kosteutta ohjaavia tuotteita keskenään, kosteutta ohjaava materiaali antaa rakenteille ehdottomasti parhaan kuivumisvaran. Kosteutta ohjaavat ilmantiiveystuotteet asennetaan eristeiden lämpimälle puolelle eli talon sisäpuolelle. Kosteutta ohjaava ilmansulkutuote kannattaa sijoittaa koolauksen verran seinän sisään lämpimälle puolelle, jotta siihen ei tulisi reikiä joka kerta, kun seinään hakataan nauloja, ruuvataan ruuveja tai kiinnitetään tauluja. Tämä koskee sekä uutta taloa että vanhan talon lisäeristämistä.
Ota yhteyttä
Image

Mistä voin tietää, onko talossani ilmansulku tai höyrynsulku?

Höyrynsulkumuovien sekä ilmansulkutuotteiden käyttö alkoi 1960-luvulla ja yleistyi nopeasti. Höyrynsulut olivat usein muovia. Myös ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa voi olla höyrynsulku, jos taloa on remontoitu myöhemmin. Hengittävinä ilmansulkuina on voitu käyttää pahvia tai paperia sekä muita vesihöyryä läpäiseviä materiaaleja.

Vanhoissa rakenteissa törmää usein sanomalehtipaperilla toteutettuihin tiivistyksiin. Ilmantiiveysmateriaali ei näy päälle päin, joten täyden varmuuden voi saada vain pintoja purkamalla. Höyrynsulku on siis muovia, hengittäviä ilmansulkuja ovat erilaiset pahvit ja paperit. Nykyaikaiset kosteutta ohjaavat tuotteet ovat usein kangasmaisia.

Ota yhteyttä
Image

Pitääkö talossa olla höyrynsulku?

Höyrynsulun tarpeellisuus riippuu siitä, miten talo on eristetty. lasi- tai kivivillalla eristetyissä taloissa on tiivis höyrynsulkumuovi, jonka tarkoituksena on pitää vesihöyry poissa eristetilasta, koska eriste ei pysty käsittelemään kosteutta. Höyrynsulun pitää olla aina eristeiden lämpimällä puolella. Seinän rakenne pitää suunnitella siten, että se harvenee ulospäin. Vesihöyrylle tiiviimpi pinta on sisäpuolella ja harvempi ulkopuolella, näin voidaan olla varmoja, että sisätiloista kulkeutuu vähemmän kostetta rakenteisiin, kuin ulkopuolelta poistuu.

Uudisrakennuskohteissa höyrynsulun sisäpuolelle rakennetaan usein 50 milliä paksu lisäkoolaus ja eristekerros, jotta höyrynsulku pysyy ehjänä myös pistorasioiden kohdalla. Sähköjohtoja sekä muuta talotekniikkaa on myös helppo vetää lisäkoolauksen väleissä, eikä höyrynsulkua tarvitse rei’ittää johdoilla tai ruuveilla. Jotta höyrynsulkumuovista tulee tiivis kauttaaltaan, pitää saumat myös limittää reilusti toistensa yli. Katossa suositellaan yleensä 300 millin ja seinässä 150 millin limitystä.

Höyrynsulun saumat kannattaa teipata tarkoitukseen suunnitellulla teipillä. Muovin kiinnitys tapahtuu nitomalla, joten myös niitinreiät peitetään pienellä palalla höyrynsulkuteippiä. Mikäli mahdollista, niin saumakohdat tulee sijoittaa koolauksien väliin, jolloin saumakohdan teippi on puristuksissa koolauspuiden välissä. Saumakohtien tiivistysteippaukset suositellaan toteutettavaksi ilmantiiveystuotteen molemmilta puolilta, mikäli mahdollista.

Ilmansulkujen asennus

Miksi valita hengittävä ilmansulku?

Hengittävä rakennetyyppi tuli 40-50 – luvulla tutuksi mm. puurunkoisissa rintamamiestaloissa, joissa vesihöyryn liikettä ei pyritty estämään. Talot rakennettiin niin, että rakenteisiin kulkeutuva kosteus pääsee myös poistumaan.

Eristeenä käytettiin hengittävää sahanpurua sekä muita luonnonmateriaaleja ja ilmansulkuna toimivat vesihöyryä läpäisevät sanomalehdet sekä pahvit. Nykyäänkin käytetään yhtä lailla hengittäviä materiaaleja. Eristeenä käytetään esimerkiksi ylijäämä puusta valmistettua puukuitueristettä tai kierrätetystä sanomalehtipaperista valmistettua selluvillaa. Ilmansuluksi asennetaan vesihöyryä läpäisevää ilmansulkupaperia tai kosteutta ohjaavaa ilmansulkukangasta.

Eristeen ulkopuolinen tulensuojaus toteutetaan hengittävässä rakenteessa usein puukuituisella tuulensuojalevyllä. Kosteusvaurioiden perimmäinen syy on se, että rakenteet kastuvat enemmän kuin kuivuvat, tämä hengittävä ominaisuus siis parantaa rakenteen luontaista kuivumiskykyä. Hengittävä ilmansulku estää yhtä laitta ilman liikkumisen, joten ilmanvaihdon kannalta ei ole merkitystä käytätkö rakenteessa ilmansulkua vai höyrynsulkua.

Pitääkö talon olla ilmatiivis?

Usein kuulee sanottavan, että rakennetaan liian tiiviitä taloja ja että liian tiivis rakennus ei hengitä. Tämä väite perustuu sellaiseen vaaralliseen käsitykseen, että kun ilmantiiveystuotteessa on reikiä, niin rakenteet hengittävät. Toisin kuin yleisesti luullaan, rakennuksen vaipan ilmavuodoilla ei ole mitään yhteistä rakenteiden hengittävyyden kanssa.
Hengittävänkin rakenteen tulee olla myös ehdottoman ilmatiivis. Muutoin kosteusrasitus kasvaa hallitsemattomasti niin, etteivät rakenteet ehdi kuivua riittävästi. Kosteuden määrä kasvaa rakenteessa vuodesta toiseen, jolloin rakenteet alkavat pilaantua. Ilmavuoto rakenteissa tuo myös epäpuhtauksia sisätiloihin. Rakenteiden läpi kulkeva korvausilman on siis jo valmiiksi likaista saapuessaan asuintiloihin. Samalla pilaantuneiden rakenteiden homeitiöt sekä muut sisäilmaa pilaavat yhdisteet siirtyvät huoneilmaan.

Ilmaa vuotava rakennuksen vaippa on rakennusvirhe

Rakennuksen vaipan vuotaminen on yleisin kosteusvaurioiden aiheuttaja. Mikäli rakenteessa on ilmavuoto, se johtaa erittäin nopeasti kosteusvaurioon, koska talviaikana lämpimän sisäilman kosteus pääsee kulkeutumaan kylmiin eristeisiin. Asia on helppo ymmärtää, kun kuvitellaan, että pidetään pakastimen ovea raollaan. Pakastimen sisältö huurtuu nopeasti, kun huoneilmassa oleva kosteus tiivistyy kylmiin pintoihin. Täsmälleen sama ilmiö tapahtuu myös eristeessä jokaisen ilmavuodon kohdalla.

Ota yhteyttä

Mikä on kastepiste?

Kastepiste on kohta, jossa lämmin ja kostea sisäilma viilenee niin paljon, että kosteus tiivistyy vedeksi. Kun otat jääkylmää juotavaa lasiin ja viet lasin lämpimänä kesäpäivänä terassille, muodostuu lasin ulkopinnalle kastepiste. Ulkoilman kosteus tiivistyy silloin lasin pinnalle. Laskennallisesti kastepiste muodostuu rakenteissa aina eristekerroksen sisään, mutta käytännössä kosteus tiivistyy usein eristekerroksen ulkopinnan ja tuulensuojan rajalle. Kun rakenne harvenee oikeaoppisesti ulospäin, kosteus haihtuu ilmaan tuulensuojan läpi tuuletusraon kautta ulkoilmaan.

Eikö ”pullotalossa” asuminen käy terveyden päälle?

Voi käydä, jos talon ilmanvaihto ei toimi. Ilmastointikoneet huolehtivat nykyaikaisten, tiiviiden talojen tuulettamisesta ja korvausilmasta. Sisälle tuleva ilma lämpenee lämmön talteenottolaitteessa. Laitteen toiminta perustuu siihen, että ulos puhallettava ilma lämmittää mennessään sisälle tulevaa ulkoilmaa. Lämmöntalteenotto siis esilämmittää ja säästää lämmitysenergiaa.

Mikäli talossasi on painovoimainen ilmanvaihto, tulee riittävä tuuletus ja korvausilmansaanti järjestää hallitusti esimerkiksi tuuletusventtiilien kautta. Vanhoissa hirsitaloissakin pyrittiin tilkitsemään ilmavuodot hirsien väleistä. Asujille sekä tulisijoille
vaadittu korvausilma saapui huoneilmaan sille suunnitelluista tuuletusaukoista.

Asennetaanko kesämökkiin höyrynsulku vai ilmansulku?

Mikäli kesämökki on lämmin vain osan vuodesta, siihen kannattaa asentaa hengittävä ilmansulku sekä hengittävä lämmöneriste. Höyrynsulkumuovista voi aiheutua ongelmia, kun mökissä on sisällä kylmempää kuin ulkopuolella. Kosteus liikkuu lämpimästä kohti kylmempää, jolloin kosteus alkaa siirtyä ulkoilmasta rakenteisiin ja voi tiivistyä höyrynsulkumuovin pintaan.
Sama ilmiö tapahtuu myös omakotitaloissa sekä muissakin rakenteissa. Sisäilman viilentäminen koneellisesti lisää kosteuden liikettä ulkoilmasta sisälle päin, koska lämpötilaero kasvaa sisäilman jäähtyessä. Muutamat kesäiset hellepäivät eivät kuitenkaan ehdi kastella rakenteita, mutta oikein toteutettuna hengittävä kesämökki kestää terveenä olipa lämmöt päällä tai ei.
Image

Miten ilmavuodot estetään läpivientien kohdilla?

Ilmantiiveys varmistetaan läpivientien kohdalla valmiilla tiivistys kauluksilla tai teipillä. Kaulus varmistaa, että läpiviennistä tulee tiivis. Ilman kaulusta tiivistäminen toteutetaan teipillä, jolloin tiivistysmateriaali liittää höyrynsulun tiiviisti esimerkiksi ilmanvaihtoputken ympärille. Laadukas tiivistystuote kestää aikaa, eikä irtoa ajansaatossa. Me Ekoeristeellä käytämme tiivistämiseen tuotteita, joissa on pitkä takuuaika.

Kattava takuu on kokemuksemme mukaan osoitus laadukkaasta tiivistystuotteesta. Esimerkiksi Pro-Clima:n valmistamissa Intello sekä Tescon tuotteissa on valmistajan myöntämä takuu tuotevirheiden osalta 10 vuotta. Tescon teipissä käytetyn Akrylat Solid liiman oletettu käyttöikä on 100 vuotta. Ilmantiiveys tuotteissa ei siis kannata säästää, koska tuotteiden uusiminen on kallista ja vaatii lähes poikkeuksetta rakenteiden purkamista.

Ota yhteyttä
Image

Voiko ilmantiiveyttä parantaa seinä kerrallaan, vai pitääkö koko talo tiivistää samaan aikaan?

Ilmantiiveyttä voi parantaa seinä kerrallaan esimerkiksi remontin yhteydessä. Varmista
kuitenkin, että ilmantiiveysmateriaalit seinältä toiselle tulevat tiivisti. Seinä kerrallaan
eteneminen vaatii käytännössä hieman enemmän suunnittelua.

Tuleeko suihkutiloihin höyrynsulku?

Ei, kylpyhuoneissa on usein kevyet runkorakenteiset väliseinät, jotka on levytetty ja verhoiltu laatoilla. Levyjen alle ei asenneta höyrynsulkua kylpytilan seinissä. Vedeneristys sekä laatat toimivat höyrynsulkumaisesti, ja kaksi höyrynsulkua on liikaa. Jos kosteutta pääsisi vuotamaan jostakin pienestä halkeamasta, kosteus jää kahden tiiviin rakenteen väliin.

Image

Yläpohjan tiivistäminen

Uudisrakennuskohteissa yläpohjan tiivistäminen aloitetaan läpivientikaulusten asentamisella. Talotekniikan ja LVI-putkien ympärille tulevat läpivientikaulukset nostetaan höyrynsulun korkeuden yläpuolelle niin, että saat myöhemmin asennettua tiivistyskauluksen ilmantiiveystuotteen yläpuolelta. Kun ilmantiiveystuote on asennettu paikalleen, voit viimeistellä läpivientien tiivistykset vielä rakennuksen sisäpuolelta teippaamalla läpiviennin ympärykset. Tässä kohtaa ei liika huolellisuus ole pahaksi.

Yläpohjan osalta ilmantiiveystuotteet asennetaan rypyttömästi ja mahdollisimman leveinä kaistaleina, jotta tiivistettävien saumojen määrä olisi mahdollisimman pieni. Ilmantiiveystuote kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan noin 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään yläpohjassa noin 30cm edellisen päälle. Vuodat tiivistetään toisiinsa teippaamalla saumakohdat molemmin puolin, mikäli mahdollista. Huomioithan myös, että yläpohjan ja seinien saumakohdat tulevat ilmatiiviiksi. Ennen tiivistystä pinnat puhdistetaan huolella pölystä kuivalla liinalla tai harjalla. Me

Ekoeristeellä käytämme saumojen tiivistyksiin esimerkiksi Tescon Vana teippiä, se on laadukas ja tutkitusti pitävä tuote. Tiivistysteippi asennetaan ilmansulkutuotteiden liitoskohtaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan saksilla tai mattoveitsellä leikkaamalla ja painellaan tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja.

Ulkoseinien tiivistäminen

Ulkoseinien osalta ilmantiiveystuotteet asennetaan kuten yläpohjissa, rypyttömästi ja mahdollisimman leveinä kaistaleina, jotta tiivistettävien saumojen määrä olisi mahdollisimman pieni. Ilmantiiveystuote kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan noin 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään noin 15 cm edellisen päälle. Vuodat tiivistetään toisiinsa teippaamalla saumakohdat molemmin puolin, mikäli mahdollista. Huomioithan myös, että seinien, yläpohjan sekä alapohjan saumakohdat tulevat ilmatiiviiksi.
Ennen tiivistystä pinnat puhdistetaan huolella pölystä kuivalla liinalla tai harjalla. Tiivistysteippi asennetaan ilmansulkutuotteiden liitoskohtaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan saksilla tai mattoveitsellä leikkaamalla ja painellaan tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja. Kiinnitä erityistä huomiota rakennuksen nurkkien ja alapohjan sekä yläpohjan liitoskohtien tiivistämisessä.
Image

Alapohjan tiivistäminen.

Alapohjan osalta ilmantiiveystuotteet asennetaan kuten yläpohjaan ja seinille, rypyttömästi sekä mahdollisimman leveinä kaistaleina, jotta tiivistettävien saumojen määrä olisi mahdollisimman pieni. Ilmantiiveustuote kiinnitetään nitomalla ja hakaset asennetaan noin 15 cm:n välein. Jatkos- ja liitoskohdissa seuraava vuota limitetään noin 30 cm edellisen päälle. Vuodat tiivistetään toisiinsa teippaamalla saumakohdat molemmin puolin, mikäli mahdollista.

Huomioithan myös, että alapohjan ja seinien saumakohdat tulevat ilmatiiviiksi. Ennen tiivistystä pinnat puhdistetaan huolella pölystä kuivalla liinalla tai harjalla. Tiivistysteippi asennetaan ilmansulkutuotteiden liitoskohtaan niin, että tiivistettävä sauma kulkee teipin keskellä. Teippi katkaistaan saksilla tai mattoveitsellä leikkaamalla ja painellaan tiiviisti alustaansa. Teipin alle ei saa jäädä ilmataskuja. Kiinnitä erityistä huomiota alapohjan ja seinien liitoskohtien tiivistämisessä.

Ota yhteyttä

Tiivistämme ilmavuodot laadukkailla tuotteilla ja ammattitaidolla

Tiivistämme ilmavuodot laadukkailla tuotteilla ja ammattitaidolla olipa tarpeesi suuri tai pieni. Esimerkiksi yläpohjien ilmavuodot saa kätevästi kuriin eristeiden vaihdon yhteydessä. Mikäli ilmantiiveyteen jää puutteita on riskinä kosteuden leviäminen reikien kautta yläpohjan lämmöneristeisiin.

Kun ilmanvuodot ilmansulkutuotteessa ovat tiivistetty ja yläpohja ammattitaidolla eristetty, vähentää se rakennuksesta karkaavaa lämmönhukkaa. Samalla ilmanvaihdon toimivuus sekä ilmanvaihdon lämpötilanhallinta helpottuu. Ilma tulee raikkaana sieltä mistä pitääkin eikä epäpuhtaudet aiheuta sisäilmaongelmia.

Eristämisen ammattilaiset, kuten me Ekoeristeellä osamme kartoittaa tehtävät toimenpiteet, asentaa oikeanlaiset ilmantiiveystuotteet sekä huomioida tiivistämiseen liittyvät haasteet. Käyttämämme ilmantiiveystuotteet ovat aina laadukkaita, sellaisia, joita asentaisimme omaan kotiimme. Voit siis jättää materiaalivalinnat sekä niiden hankinnan meillä.

Kun pyydät meidät paikalle, suoritamme perusteellisen tarkistuksen, jonka pohjalta saat meiltä arvion tarvittavista töistä sekä kustannuksista. Suoritamme työt aina ammattitaidolla sekä avaimet käteen periaatteella, joten sinun ei tarvitse murehtia töiden sujumisesta.

Ilmansulkujen tiivistykset on mahdollista maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Me Ekoeristeellä hoidamme ilmansulkujen tiivistämiset avaimet käteen periaatteella eikä Sinun tarvitse hankkia ilmansulkutuotteita, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun. Ilmansulkujen tiivistäminen on mahdollista maksaa kerralla tai kätevästi osissa.

Tarjoamme yhteistyössä OP-rahoituksen kanssa mahdollisuuden jakaa hankintasi kätevästi pienempiin osiin. Voit siis maksaa hankintaasi samalla, kun vähentyneet ilmavuodot sekä lisäeristeet säästävät lämmityskulujasi. Rahoitushakemuksen voit täyttää kätevästi omalta kotisohvaltasi kotisivujemme kautta. Kun lämmöneristämisen ammattilaiset hoitavat asennustyöt puolestasi olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen.


Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

TONI SALSTOLA

0400 703 966

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden suurtehopuhallukset

Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

AKI VÄKEVÄ

044 247 6609

Lisäeristykset, suurtehoimuroinnit, eristeiden vaihdot, taloyhtiöt

Selaa swaippaamalla
Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden puhallukset

PYYDÄ TARJOUS!

Kerro meille asiastasi mahdollisimman kattavin tiedoin. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Nyt on aika paikata ilmavuodot

Älä tuskaile yksin ilmavuotojen kanssa, me autamme mielellämme. Meiltä saat avaimet käteen palvelun, osaavan työvoiman sekä laadukkaat tuotteet. Huomioimme jokaisen asiakkaan tarpeet yksilöllisesti. Kun panostat ilmantiiveyteen ja lämpöeristykseen, panostat samalla myös ilmanvaihdon toimintaa ja asumisen mukavuuteen.

Sijoittamalla energiatehokkuuteen, säästät selvää rahaa. Kun yhdistät energiatehokkuuden ja rahoituspalvelumme, voit maksaa sijoitustasi yhtä matkaa energiatehokkuuden kartuttamilla säästöillä. Voit hakea Ekoeriste Oy:n sekä Osuuspankin yhteistyössä tarjoamaa OP-rahoitusta vaikka heti, jo ennen tiivistystyön suorittamista. Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten investointi energiatehokkuuteen on mahdollista maksaa kuten itse haluat.

Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi, suoritamme tiivistystyöt ja OP-Rahoitus laskuttaa asennustyön ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Ilmantiiveystuotteiden asennukset sekä ilmavuotojen tiivistykset hinnoitellaan työmäärän sekä materiaalimenekin mukaan. Esimerkiksi yläpohja eristeiden vaihdon yhteydessä tehtävät ilmavuotojen tiivistykset kustantavat usein vain satasia. Ilmavuotojen tiivistykset eivät siis ole isoja ja kalliita projekteja, kun tiivistettävään pintaa pääsee helposti käsiksi.

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan asuntosi ilmavuodot kuriin.

ImageOta yhteyttä!