Ekoeriste suurtehoimuauto takaa

Imu

Imuautolla voit imeä:

Puhallusvilla, levyvilla, puru, kutterilastu, hake, turve, sammal, savi, multa, olki, heinä, vilja, rehu, tuhka, hiekka, tiili, laatat, betoni, maa-aines, kivimurske, keinomurske, sora, sepeli, singeli, lecasora, vaahtolasi, kalkki, jauheet, kuona-aine, kemikaalit, rakennusjätteet.

Imuroivan materiaalin on oltava irtoaineista sekä mahduttava kulkemaan 150mm letkusta läpi.

  puhallusvilla    levyvilla    puru 
  kutterilastu    hake    turve 
  sammal    savi    multa    olki  
  heinä    vilja    rehu    tuhka 
  hiekka    tiili    laatat    betoni 
  maa-aines    kivimurske 
  keinomurske    sora    sepeli 
  singeli    lecasora    vaahtolasi  
  kalkki     jauheet    kuona-aine  
  kemikaalit    rakennusjätteet

Imuroivan materiaalin on oltava irtoaineista sekä mahduttava kulkemaan 150mm letkusta läpi.

Puhallus

  puhallusvilla    puru    kutterilastu
  hake    vilja    rehu    tuhka 
  hiekka    maa-aines    kivimurske
  keinomurske    sora    sepeli
  singeli    lecasora    vaahtolasi
  kalkki    jauheet    kuona-aine
  kemikaalit

Puhallettavan materiaalin on oltava kuivaa ja irtoaineista. Raekoko 1-50mm, maksimi raekoko riippuu puhallettavan materiaalin ominaispainosta.
 
 
Ekoeriste Oy ammattimainen suurtehopuhallus

Mikä on imuauto?

Imuauto on kustannustehokas laitteisto irtonaisten materiaalien kuten hiekan, murskeiden ja eristevillojen poistoissa. Irtoainesten poisto imuautolla on nopeaa eikä aiheuta pölyhaittoja ympäristöön. Imuautolla imettäviä materiaaleja ovat esimerkiksi sahanpuru, kutterilastut, turve, sammal, hake, multa, puhallusvillat, levyvillat, leca-sora, vaahtolasi, sepeli, singeli, hiekka, savi, tuhka, jauheet, kalkki, tiiliskivet, purkujäte sekä kaikki muut materiaalit, jotka mahtuvat letkusta läpi.

Jäte imetään suoraan imuauton säiliöön, jossa se kuljetetaan loppusijoituspaikkaan, tai halutessanne välivarastoon jatkosijoitusta varten. Vanha eriste voidaan myös käyttää uudelleen, mikäli materiaali on puhdasta, kuivaa ja käyttökelpoista.

Imutyöt imuautolla suoritetaan avaimet käteen periaatteella, eikä Sinun tarvitse hankia roskalavoja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun. Kun Ekoeristeen ammattilaiset hoitavat imutyöt puolestasi, olet oikeutettu kotitalousvähennykseen.

Ota yhteyttä
Imuautourakointi - Irtoaineiden suurtehopuhallus

Imuauton tekniset tiedot

MalliAmphitec Vortex 2019
AlustaMAN TGS 35.430 8X4
Akselimäärä4-akselinen
Omamassa22000 kg
Kokonaismassa37000 kg
PäästöluokitusEuro 6
Imuauton mitatpituus 10,8 m, leveys 2,6 m ja korkeus 4 m.
Imuteho9000 m³/h
Maksimi alipaine96 %
Maksimi ylipaine1 bar
Säiliötilavuus14 m³
SäiliömateriaaliRST-ruostumaton teräs
Imuletkun halkaisija150 mm / 6” (vakiovaruste)
Letkun halkaisijan voi muuttaa tarpeen mukaan välillä 10 cm / 4” – 20 cm / 8”
Imuletkun pituus35 m (vakiovaruste) – 100 m
Säiliön tyhjennysPerästä kippaamalla tai letkua pitkin puhaltamalla.
LisävarusteetKorkeakippaus (säiliön tyhjennys esim vaihtolavalle), säiliön tyhjennys puhaltamalla, kauko-ohjattava imupuomi, kauko-ohjattava imulaitteisto.
KäyttökohteetEkoeristeen imuauto soveltuu kaikkien kuivien ja nestemäisten aineiden imuun sekä kuivien materiaalien puhallukseen.
Imuauton tuntihinta150-210€/h + alv riippuen imuroitavasta materiaalista. Veloitus tapahtuu suorittavan yksikön liikkeellä olo ajan mukaan. Tuntihinta sisältää imuauton sekä 2 imutyöntekijää.
OTA YHTEYTTÄ!

Imuautourakointi - tilaa tehokas tapa poistaa irtoaineita

Imuautolla imurointion tehokas ja edullinen menetelmä kaikkien irtoaineiden poistamiseen rakennustyömailla. Imuautolla on mahdollista imeä eristejätteet, purut, hiekat, singelit, mullat, savet, betonimurskat sekä muut purkujätteet tehokkaasti ja pölyttömästi! Kun halutaan vähentää rakenteiden palokuormaa, korjata vesivahinkoja tai poistaa irtoainesta korjaustöiden tieltä, on imuauto silloin kustannustehokas vaihtoehto materiaalien poistoissa.

 
 
Imuautolla operointi on nopeaa, eikä imutyö aiheuta pölyhaittoja ympäristöön. Imuroitu jäte imuroidaan imuauton säiliöön, josta se kuljetetaan loppusijoituspaikkaan. Pyrimme aina löytämään edullisen jatkosijoituspaikan imuroidulle materiaalille, näin säästämme ympäristöä sekä kustannuksia. Palavat materiaalit, kuten sahanpuru tai hake voidaan hyödyntää polttoaineena energiantuotannossa tai kompostoinnissa. Sorat sekä muut irtonaiset maa-ainekset voidaan hyödyntää maanrakennuksessa. Ajattelemme ekologisesti, emme pyri täyttämään kaatopaikkoja, vaan haluamme kierrättää mahdollisimman tehokkaasti.

Suurtehopuhallus on tehokas tapa siirtää irtoaineita

Suurtehopuhallus on nopea ja kustannustehokas menetelmä kaikkien irtoaineiden siirtämiseen rakennustyömailla. Suurtehopuhallusautolla on mahdollista siirtää puhallusvillat, purut, hiekat, singelit, vaahtolasit, lecasorat sekä kevytsorat tehokkaasti.
Puhallettava materiaali imetään suurtehopuhallusauton säiliöön, jossa materiaali kuljetetaan työmaalle. Työmaalla puhaltaja vie puhallusletkun työskentelyalueelle ja suurtehopuhaltaa materiaalin letkua pitkin käyttökohteeseen.
Palvelemme suurtehopuhalluksissa yksityisiä omakotitalorakentajia sekä urakoimme yhteistyökumppanina rakennusliikkeiden kohteissa. Nykyaikaiset suurtehopuhallusautomme mahdollistavat tehokkaan suurtehopuhalluksen pitkienkin etäisyyksien päähän.

Suurtehoimuauto soveltuu monenlaisiin kohteisiin

Suurtehoimuauto soveltuu monenlaisiin kohteisiin. Ekoeristeeltä löytyy imuauto teollisuuden, kiinteistöjen ja rakentamisen tarpeisiin. Imuauto soveltuu moneen eri kohteeseen ja tilanteeseen, sillä imuauto poistaa suurella imuteholla vaikeimmatkin materiaalit tehokkaasti. Rakennuksilla ja kiinteistöissä imuautopalvelut sisältävät esimerkiksi alapohja- sekä yläpohjaeristeiden poistot sekä erilaisten materiaalien kuten sahanpurun, hiekan, purkujätteen, kevytsoran tai kattosingelin imuroinnit. Sahateollisuudessa syntyvä purujäte aiheuttaa tuotantolaitoksilla paloriskin, ja tästä syystä purua pitää säännöllisesti poistaa. Imuauto on purun poistoon nopea ja turvallinen tapa vähentää palokuormaa. Teollisuudessa taas kattiloiden, uunien, siilojen ja säiliöiden puhdistukset onnistuvat imuautolla. Säännöllinen pölyn poisto puhdistaa myös ilmaa ja vähentää tuotantoprosessin aikaista paloriskiä.

Imuautolla pystyy kätevästi imuroimaan myös viljaa ja rehua. Imetty rehu tai vilja voidaan imeä yhdestä siilosta ja tarvittaessa puhaltaa toiseen siiloon tai muuhun kohteeseen. Imuauto pystyy imemään viljaa tehokkaasti korkeistakin siiloista. Imuautolla on mahdollista hoitaa myös nesteiden ja kemikaalien siirrot ja pumppaukset sekä leca-soran, vaahtolasin sekä muiden kuiva-aineiden puhallustyöt. Tarvittaessa imuautolla poistettu kevytsora voidaan välivarastoida ja puhaltaa takaisin korjaustöiden päätyttyä. 

Imuautolla on mahdollista operoida myös ahtaissa ja haasteellisissa paikoissa kuten kellareissa, betoniholveissa, tunneleissa tai talojen alla rossipohjassa. Purkukohteissa imuautolla on mahdollista puhdistaa pienimmät purkujätteet, jotka muuten leviävät helposti ympäristöön. Imuautolla imutyöt toteutetaan avaimet käteen periaatteella, eikä Sinun tarvitse hankia roskalavoja, työmiehiä tai kuljetuspalveluita erikseen, vaan hoidamme koko projektin alusta loppuun.
Lecasoran suurtehopuhallus

Imuauton säiliön tyhjennys onnistuu kippaamalla tai puhaltamalla

Imuauton säiliön tyhjennys onnistuu kippaamalla tai puhaltamalla. Ekoeristeen imuautojen säiliöihin imetty jäte voidaan tyhjentää joko kippaamalla jäte imusäiliön takaosasta kasalle maan tasalle tai korkeakippauksena vaihtolavalle. Kuivat ja irtoaineiset materiaalit voidaan myös puhaltaa säiliöstä ulos suurtehopuhalluksena.

Puhallustoimintoa käytämme usein irtoaineisten rakeiden siirrossa paikasta toiseen. Esimerkiksi polttolaitosten kuona-aineiden poistoissa puhallustoiminto mahdollistaa materiaalin siirron nopeasti ja pölyttömästi, kun toimitamme uunista imettyä lento-tai pohjatuhkaa raaka-aineeksi keinokiviaineksen tuotantoon.

Korkeakippaus on Ekoeristeen imuautojen erikoisvarustus, jolla imetty jäte voidaan tyhjentää työmaa-alueella vaihtolavalle. Imuauton säiliön tyhjennys vaihtolavalle tehostaa ja nopeuttaa suurien jätemäärien käsittelyä, kun imuauto voi lähes keskeytyksettä hoitaa imutyötä ja vaihtolavalle kipattu jäte toimitetaan vaihtolava-autolla kierrätyskeskukseen. Säiliöön imetty kuivairtoaines on myös mahdollista säkittää työmaa-alueella suursäkkeihin. Säkitystä käytämme esimerkiksi kattosingelin välivarastoinnissa, kun katolta imetty singeli halutaan asentaa vesikattoremontin jälkeen takaisin paikoilleen.

Suurtehoimurointi imuautolla

Suurtehoimurointi imuautolla on nopeaa ja kätevää, imuautoa hyödynnetäänkin usein esimerkiksi rakennusten alapohjasaneerauksissa. Alapohjien home- tai kosteusongelmissa imuautolla voidaan imeä pilaantunut maa-aines pois ja tehdä myös lisää tilaa hiekkaa imemällä, jotta alapohjaan saadaan asennettua esimerkiksi kapillaarikatkokerros vähentämään kosteuden nousua maaperästä.

Imuautolla voidaan kätevästi imuroida myös maanvaraisen lattian alla olevat vioittuneet viemäriputket esiin korjausta tai vaihtoa varten. Rossipohjia avatessa tulee usein eteen alapohjan purueristeen poisto. Kun vanha puru imetään suoraan imuauton säiliöön, on jätteen kuljettaminen loppusijoituspaikkaan helpompaa eikä homeitiöt leviä ympäri taloa tai asuinympäristöön.

Sinun ei tarvitse tilata vaihtolavoja, työtekijöitä tai etsiä jätteelle vastaanottajaa, kun Ekoeristeen imuauto hoitaa imutyöt puolestasi. Kun alapohjan rakenteet ovat korjattu, tulevat Ekoeristäjät jälleen paikalle ja asentavat esimerkiksi puusta valmistettua puukuitueristettä vanhojen purueristeiden tilalle.

Lecasoran suurtehopuhallus

Imuauton imuteho vaikuttaa kustannustehokkuuteen.

Imuauton imuteho vaikuttaa kustannustehokkuuteen. Käyttämämme suurtehoimurit sekä imuautot ovat imuteholtaan markkinoiden tehokkaimpia. Tarvittaessa operoimme usean imuauton voimin samaan aikaan, samassa kohteessa. Valitsemme käytettävät imulaitteet ja työmenetelmät aina kohteessa vaadittujen tarpeiden mukaan. Esimerkiksi kesämökin alapohjan levyeristeet on kätevä imeä imuauton säiliöön ja toimittaa suoraan loppusijoituspaikkaan.

Yläpohjasaneerausten yhteydessä pakkaava imulaite on kustannustehokkain, kun vanha puhallusvilla halutaan asentaa takaisin paikoilleen rakennustöiden valmistuttua. Oikeilla työmenetelmillä ja imulaitteilla säästämme ympäristöä, emmekä täyttä kaatopaikkoja, vaan kierrätämme mahdollisimman tehokkaasti.

Imuauto nopeuttaa purkutöitä

Imuauto nopeuttaa purkutöitä esimerkiksi kerrotalojen kylpyhuonesaneerauksissa. Imuletkuun mahtuvat laatat, tiilet, betonit sekä muut rakentamisen purkujätteet. Poistettava materiaali on kätevä siirtää imuletkua pitkin imuauton säiliöön. Imuauton säiliön täytyttyä toimitetaan imujäte kierrätyskeskukseen. Näin vältytään rappukäytävien ja naapurihuoneistojen sotkeentumiselta sekä ylimääräisiltä pölyongelmilta.

Tehokas imuauto yhdistettynä osaavaan henkilökuntaan takaavat nopean, tehokkaan ja tarkan lopputuloksen. Ekoeristäjiltä imutyöt sujuvat nopeasti sekä pölyttömästi.

Imuauto hinta

Imuauton hinta määräytyy suorittavan yksikön liikkeellä olo ajan sekä jätteen käsittelymaksujen mukaan. Ekoeristeen imuauton tuntihinta on 150€ - 210€/h + alv. Tuntihinta vaihtelee imuroitavan materiaalin sekä käytettävän imulaitteiston mukaan. Tuntihinta sisältää aina imuauton sekä kaksi Ekoeristäjää imutyötä suorittamaan. Yksityistalouksissa työnosuuden voi hyödyntää kotitalousvähennyksenä. Me Ekoeristeellä valitsemme aina kohteeseen sopivan ratkaisun ja laitteet sekä toteutamme imutyöt ammattitaidolla. Toteutamme imutyöt imuautolla myös haastaviin kohteisiin, esimerkiksi paperiteollisuudessa meesauunin kalkin poistot tai massasäiliöiden tyhjennykset. Paloprosessissa syntyneen palamattoman tuhkan poisto onnistuu myös Ekoeristeen imuautolla.

Suurtehoimuauto puhaltaa irtoaineita

Miksi imuauto Ekoeristeeltä?

Miksi imuauto Ekoeristeeltä? Eristämisen ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa, usein myös eristämme alueet, joista olemme eristeet aikaisemmin poistaneet. Teemme yhteistyötä eri jäteasemien, kierrätyskeskusten, energialaitosten sekä maankaatopaikkojen kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun ajoajat sekä jätemaksut huomioiden.

Meiltä saat eristeiden poistot, eristämiseen liittyvät rakennustyöt sekä puhallusvilla asennukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palvelutuotteista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.

Imuauto rahoitus - imutyöt voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Imuautolla toteutetut imutyöt voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Alapohjan maa-ainesten vaihdot, välipohjan purujen poistot, yläpohjan eristeiden vaihdot tai vaikka koko talon eristeiden uusimisen voit toteuttaa kätevästi joustavalla rahoituksella, jolloin imuauton kustannukset voi maksaa pienemmissä erissä. Maksuja on helppo ennakoida, sillä luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä.

Halutessasi voit myös maksaa kuukausierää suuremman summan tai luoton kerralla pois, kun hyödynnät Ekoeriste Oy:n sekä Osuuspankin yhteistyössä tarjoamaa OP-rahoitusta. Rahoituspäätöksen voit hakea vaikka heti, jo ennen tarjouspyyntöä. Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten imuautolla toteutetut työsuoritteet on mahdollista maksaa kuten itse haluat.

Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi suoritamme imutyöt ja OP-Rahoitus laskuttaa Sinua ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Rahoituspalveluamme käytetäänkin usein esimerkiksi täysin yllättäen sattuneen vesivahingon aiheuttaman imutarpeen kohdalla.

Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

PYYDÄ TARJOUS!

Kerro meille asiastasi mahdollisimman kattavin tiedoin. Olemme yhteydessä, jos tarvitsemme lisätietoja.

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan imuautoa pihaan ja materiaalit liikenteeseen.

ImageOta yhteyttä!