Lecasoran puhallus
Image

EKOERISTEEN PALVELUT
VALMISTA NOPEASTI
JA HELPOSTI


Image

LECASORA

Lecasora on kotimaisesta savesta valmistettu luonnontuote, jota käytetään talonrakennuksen eri osa-alueilla. Lecasora on kevyttä ja palamatonta materiaalia. Lecasora voidaan asentaa puhaltamalla materiaali suoraan puhallusautosta käyttökohteeseen. Lecasoran suurtehopuhallus on kustannustehokasta asentaa materiaalin keveyden ansiosta, hyvä asettuvuus luo tasaisen alusrakenteen työmaalle. Lecasoraa puhallettaessa materiaalia ei tarvitse läjittää työmaa-alueelle vaan materiaali siirtyy puhallusautosta letkua pitkin suoraan käyttökohteeseen. Lecasora voidaan toimittaa kohteeseen myös kippikuormina tai suursäkeissä, mikäli haluat toteuttaa asennustyöt omatoimisesti.
Soita ja kysy lisää
Ota yhteyttä

Lecasoran asennus onnistuu suurtehopuhalluksena

Lecasoran asennus onnistuu suurtehopuhalluksena. Asennamme puhallusautoillamme Lecasoraa jopa satoja kuutioita päivässä, lähes ilman puhallusmatkojen korkeus- tai pituusrajoitteita. Lecasoraa voidaan käyttää esimerkiksi alapohjissa, välipohjissa ja yläpohjissa. Lecasoraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa sekä routaeristeenä.
Lecasoralla voidaan helposti muotoilla lisäkallistukset vanhan vedeneristeen päälle, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta. Käytöstä poistettua Lecasoraa voidaan käyttää samassa kohteessa uudelleen kattoeristeenä tai kierrättää maarakennuksen kevennysmateriaaliksi sekä viherrakentamiseen. Ekoeristeen laitteilla voi imeä vanhat Lecasorat pois ja puhaltaa uudet tilalle.
Ota yhteyttä
Lecasoran asennus pystytään suorittamaan lähes pölyttömästi, kun käytetään vesirengasta pölynsidonnassa. Ekoeristeeltä saat myös Lecasorat toimitettuna suursäkeissä suoraan työmaalle. Toimitamme Lecasoraa myös kippikuormina, kun kevytsora päästään levittämään suoraan kohteeseen esimerkiksi kaivinkoneella.
Sepeli_1

Lecasoran asennus onnistuu suurtehopuhalluksena

Lecasoran asennus onnistuu suurtehopuhalluksena. Asennamme puhallusautoillamme Lecasoraa jopa satoja kuutioita päivässä, lähes ilman puhallusmatkojen korkeus- tai pituusrajoitteita. Lecasoraa voidaan käyttää esimerkiksi alapohjissa, välipohjissa ja yläpohjissa. Lecasoraa voi käyttää myös kevennysrakenteena maanrakennuskohteissa sekä routaeristeenä. Lecasoralla voidaan helposti muotoilla lisäkallistukset vanhan vedeneristeen päälle, jolloin vältytään kalliilta harjakattoremontilta.

Käytöstä poistettua Lecasoraa voidaan käyttää samassa kohteessa uudelleen kattoeristeenä tai kierrättää maarakennuksen kevennysmateriaaliksi sekä viherrakentamiseen. Ekoeristeen laitteilla voi imeä vanhat Lecasorat pois ja puhaltaa uudet tilalle. Lecasoran asennus pystytään suorittamaan lähes pölyttömästi, kun käytetään vesirengasta pölynsidonnassa. Ekoeristeeltä saat myös Lecasorat toimitettuna suursäkeissä suoraan työmaalle. Toimitamme Lecasoraa myös kippikuormina, kun kevytsora päästään levittämään suoraan kohteeseen esimerkiksi kaivinkoneella.

Ota yhteyttä

Lecasora soveltuu useaan käyttökohteeseen

Lecasoran hyvä kantavuus ja rakenne tekevät tuotteesta monipuolisen käyttää. Lecasoraa voidaan käyttää kaikissa perustamistavoissa, sisäpuolisissa täytöissä, routasuojauksissa, kattorakenteissa, pihakansissa ja taustatäytöissä. Lecasora soveltuu rakennusten lämpö- ja routaeristeeksi sekä perustusten kevennystäytteeksi. Lämmöneristävyydeltään Lecasorakerros vastaa parhaimmillaan neljä kertaa paksumpaa hiekkakerrosta. Matalaperustuksissa Lecasoraa käytetään lämmöneristeenä ja routasuojauksena, kevennysrakenteena ja sisäpuolisena täyttönä. Alapohjien ryömintätiloissa Lecasoralla vähennetään maaperästä nousevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista.

Ulkopuolisissa täytöissä Lecasora toimii samalla routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maan lämpenemistä sekä salaojituskerroksena. Saneerauskohteissa välipohjien vanha, usein orgaanista materiaalia sisältävä täyte voidaan korvata lecasoralla. Lecasoran kantokyvyn ansiosta täytön päällä pystyy tarvittaessa liikkumaan ja tiivistyksen jälkeen laatan valu on helppoa. Tilatessasi Lecasoran puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme suurtehopuhallukset avaimet käteen palveluna.

Lecasora on kotimaisesta savesta valmistettu luonnontuote

Lecasora on ainutlaatuinen luonnontuote, jonka elinkaari ei ole lineaarinen vaan itse asiassa ympyrä. Lecasoraa on valmistettu Suomessa jo vuodesta 1951 lähtien. Tuotetta on sittemmin
jatkokehitetty, mutta se on pohjimmiltaan yhä samanlaista: paisutettua savea. Vahvaa, kevyttä ja reagoimatonta kevytsoraa voidaan käyttää kaikkialla; se voidaan uusiokäyttää tai kierrättää – ja jopa palauttaa takaisin maahan.

Ota yhteyttä

Lecasoran valmistus tapahtuu Kuusankoskella

Kuusankosken Lecasoratehdas on Suomen ainoa kevytsoran valmistaja. Sieltä myydään kevytsoraa myös muille harkkovalmistajille Leca Finland Oy:n Oitin harkkotehtaan lisäksi. Palamatonta lecasoraa käytetään myös lämmöneristeenä talonrakentamisessa ja mm. kevennyksissä infrarakentamisessa. Kuusankosken tehtaan valmistusprosessissa hyödynnetään energialähteenä kierrätyspolttoaineita.

Lämmön talteenottolaitteiston avulla tehtaan hukkalämpö voidaan hyödyntää ja myydä paikalliselle energiayhtiölle kaukolämpöverkkoon jaettavaksi. Lämmöntalteenottojärjestelmä rakennettiin vuonna 2004 yhteistyössä paikallisen sähköyhtiön kanssa. Tehdas tuottaa vuosittain 18 000 megawattituntia energiaa, jolla lämmitetään useita Ekoeristeen lämpimäksi eristämiä taloja.

Lecasora on tehty tuoreesta savesta

Usein yksinkertaiset ideat kestävät pidempään. Lecasora on tehty tuoreesta savesta, jota on esikäsitelty ja poltettu korkeassa lämpötilassa. 1 m³:sta tuoretta savea saadaan 5 m³ kestävää kevytsoraa. Sitä käytetään kaikessa: kukkaruukuista rakenteellisiin betonielementteihin ankarilla, pohjoisilla merialueilla. Painopiste on luonnonvaroja tehokkaasti hyödyntävässä tuotantoprosessissa, jossa kiinnitetään huomiota siihen, että prosessissa syntyy mahdollisimman vähän jätettä. Tiukka laadunvalvonta toimii kaikissa Leca Finland Oy:n tuotantolaitoksissa, jotta on mahdollista toimittaa laadukkaita tuotteita, joiden ympäristövaikutus on minimaalinen. Lecasoran tuotantoprosessi koostuu kahdeksasta vaiheesta:

  1. saven kaivuu
  2. lisäaineiden lisäys
  3. kivien murskaus
  4. homogenisointi
  5. kuivatus
  6. poltto
  7. seulonta
  8. lastaus ja pakkaus.
Image

Lecasora on ekologinen täyttömateriaali

Kevyt Lecasora tekee kuljetuksesta tehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää verrattuna muiden materiaalien, kuten hiekan ja soran, kuljetuksiin. Syy tähän löytyy materiaalia kuljettavien rekka-autojen painorajoituksista. Painorajoitukset suojelevat teitämme ja lisäävät turvallisuutta liikenteessä. Lecasoran volyymi on suurempi kuin tavanomaisen materiaalin, mutta se on myös merkittävästi kevyempää, joten kuormassa voidaan kuljettaa suurempi määrä materiaalia. Itse asiassa yksi Lecasoralla kuormattu rekka-auto vastaa neljää rekka-autollista hiekkaa tai soraa.

Lecasorasta tehdyt rakenteet ja rakennukset ovat kierrätettävissä. Irtonainen Lecasora voidaan sellaisenaan käyttää uudelleen. Harkkorakenteet voidaan purkamisen jälkeen murskata ja käyttää uudelleen esimerkiksi maarakentamisessa, jolloin luonnosta lainattu raaka-aine palautuu takaisin maahan ja kiertoympyrä sulkeutuu.

Lecasora on kustannustehokasta asentaa puhaltamalla

Lecasora on kustannustehokasta asentaa puhaltamalla. Puhallettava murskelaatu lastataan Kuusankosken Lecasora tehtaalla puhallusauton kyytiin, jossa materiaali kuljetetaan työmaalle. Työmaalla puhaltaja vie puhallusletkun työskentelyalueelle ja puhaltaa Lecasoran letkua pitkin käyttökohteeseen. Palvelemme Lecasoran suurtehopuhalluksissa yksityisiä omakotitalorakentajia sekä urakoimme yhteistyökumppanina rakennusliikkeiden kohteissa ympäri suomea. Kaikki suomessa käytettävä lecasora lähtee Kouvolan Kuusankoskelta, joten olemme logistisesti joustavin urakoitsija lecasoran puhallusurakoinnissa. Toimipisteemme sijaitsee aivan lecasora tehtaan läheisyydessä.

Nykyaikaiset suurtehopuhallusautomme mahdollistavat tehokkaan suurtehopuhalluksen pitkienkin etäisyyksien päähän. Ekoeristeen puhallusautoilla on mahdollista puhaltaa myös vaahtolasia, sepeliä, singeliä, hiekkaa, puhallusvillaa, purua sekä kaikenlaista kuivaa irtoainesta. Mikäli irtoaineksen raekoko on alle 50mm on materiaalin siirto mahdollista toteuttaa suurtehopuhalluksena.

Lecasora soveltuu erinomaisesti kapillaarikatkoksi

Lecasora soveltuu erinomaisesti kapillaarikatkoksi. Lecasoran asennus kapillaarikatkoksi suurtehopuhalluksena on nopeaa ja kätevää. Lecasoran suurtehopuhallusta hyödynnetäänkin usein rakennusten alapohjasaneerauksissa. Alapohjien home- tai kosteusongelmissa pilaantunut maa-aines poistetaan Ekoeristeen imuautolla, tämän jälkeen alapohjaan asennetaan maa-ainekset erottava suodatinkangas ja tilalle puhalletaan noin 30cm eristekerros Lecasoraa.

Kevytsoran puhallus alapohjien ryömintätiloissa usein käsin lapioimiseen verrattuna huomattavasti nopeampaa, koska ahtaissa tiloissa työskentely on hankalaa. Tilatessasi Lecasoran puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme Lecasoran asennuksen kustannustehokkaasti avaimet käteen palveluna.

Ota yhteyttä

Lecasora soveltuu anturan alapuolisiin täyttöihin

Anturan alapuolisessa täytöissä Lecasoran kantavuus ja vedenläpäisykyky mahdollistavat sen käytön useassa käyttökohteessa: alapohjan kevennystäyttö, vierustäyttö, routaeristys, salaojituskerros ja anturan alustäyttöissä. Yhdellä materiaalilla rakentaminen vähentää tavaratoimituksia ja helpottaa työmaan aikataulutusta.

Lecasora soveltuu alapohjiin

Alapohjassa Lecasora käy kevennykseksi, täyttöaineeksi ja kapillaarikatkoksi. Kevytsora toimii routaeristeenä ja putkien ympärystäyttönä, jossa ei ole teknistä tarvetta tehdä hiekalla tasaustäyttöjä eikä suojata putkia erikseen roudalta. Lecasoralla pystyy rakentamaan kaltevia kerroksia ja sitä voi varastoida työmaalla ilman tukirakenteita.

Lecasora soveltuu välipohjiin

Välipohjassa Lecasoralla voidaan rakentaa kantava valualusta. Lecasora kantaa betonivalun eikä vaatimusten mukaisesti asennettu valu halkeile, kun sen päällä kävellään. Tiivistämättömänkin Lecasorakerroksen päällä voi tarvittaessa liikkua ja työskennellä.

Lecasora soveltuu yläpohjiin

Yläpohjissa tiivistetty Lecasora muodostaa täyttöjen aikana kantavan alustan työnteolle ja betonivalu voidaan tehdä suoraan lecasoran päälle. Kevytsora kantaa betonivalun eikä vaatimusten mukaisesti asennettu valu halkeile, kun sen päällä kävellään. Tasakattojen kaadot saadaan tehtyä lecasoralla tarkasti eikä kattoon muodostu painaumia, jotka myöhemmin muodostavat vesilätäköitä.

Lecasoran puhallus katolle

Lecasoran puhallus katolle onnistuu kustannustehokkaasti suurtehopuhalluksena. Ekoeristäjät tulevat suurtehopuhallusautolla työkohteeseen, nostavat puhallusletkut katolle ja puhaltavat Lecasoran paikalleen. Lecasora voidaan toimittaa kohteeseen myös kippikuormina tai suursäkeissä, mikäli haluat toteuttaa asennustyöt omatoimisesti.

Tilatessasi Lecasoran puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme kevytsoran asennuksen kustannustehokkaasti avaimet käteen palveluna.

Image

Lecasoran hinta

Lecasoran hinta suurtehopuhalluksena asennettuna määräytyy suorittavan yksikön liikkeellä olo ajan sekä materiaalimenekin mukaan. Lecasoran asennuksissa työnosuus on noin 50-70% urakan kokonaishinnasta. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla.

Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä. Me Ekoeristeellä valitsemme aina kohteeseen parhaiten sopivan ratkaisun ja laitteet sekä toteutamme Lecasoran puhallukset ammattitaidolla. Ekoeristäjät ovat tottuneet haastaviin kohteisiin, esimerkiksi kapillaarikatkojen suurtehopuhallukset ahtaiden alapohjien ryömintätiloissa on meille arkipäivää.

Image

Miksi Lecasoran puhallus Ekoeristeeltä?

Miksi Lecasoran puhallus Ekoeristeeltä? Kokeneina ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa. Usein toteutamme samassa kohteessa useita eri työvaiheita, joten kanssamme urakoiden aikataulutus on joustavaa. Teemme yhteistyötä useiden materiaalitoimittajien kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun ajoajat sekä materiaalikustannukset huomioiden.

Meiltä saat suurtehopuhalluksien lisäksi suurtehoimuroinnit, eristämiseen liittyvät rakennustyöt sekä puhallusvilla asennukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.


Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

TONI SALSTOLA

0400 703 966

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden suurtehopuhallukset

Selaa swaippaamalla
Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden puhallukset

EKOERISTE OY

Noutomyymälän osoite
Hemmintie 4
45720 Kuusankoski

Noutomyymälä
Avoinna arkisin 8-16

Lecasoran puhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Lecasoran puhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kapillaarikatkojen puhallukset, välipohjien täytöt tai kevennyskerroksien asennukset maanrakennuskohteissa voit maksaa kätevästi joustavalla rahoituksella. Maksuja on helppo ennakoida, sillä luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä. Halutessasi voit myös maksaa kuukausierää suuremman summan tai luoton kerralla pois. Kun Ekoeristeen ammattilaiset hoitavat Lecasoran asennukset puolestasi, olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen.

Lecasoran asennuksissa työnosuus on noin 50-70% urakan kokonaishinnasta. Rahoituspäätöksen voit hakea vaikka heti, jo ennen tarjouspyyntöä. Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten Lecasoran puhallukset on mahdollista maksaa kuten itse haluat. Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi, suoritamme asennustyön ja OP-Rahoitus laskuttaa Sinua ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Lecasoran asennuksissa ei siis tarvitse hikoilla lapion kanssa, vaan voit antaa ammattilaisten toteuttaa työn kustannustehokkaasti suurtehopuhalluksena!

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan Lecasoran liikkumaan.

Raaka-aine:                                                                    savi

Raekoko:                                                                         4-20 mm

Lämmönjohtavuus (λ):                                            0,1W/mk (kuiva)

Paloluokitus:                                                                 A1

Kuutiopaino:                                                                 265 kg/m3 (±15%)

ImageOta yhteyttä!