Vaahtolasin suurtehopuhallus
Image

EKOERISTEEN PALVELUT
VALMISTA NOPEASTI
JA HELPOSTI


Foamit vaahtolasi

FOAMIT VAAHTOLASI

Foamit vaahtolasi on puhdistetusta kierrätyslasista valmistettua vaahtolasimursketta, jota käytetään talonrakennuksen eri osa-alueilla. Foamit vaahtolasimurske on kevyttä ja palamatonta materiaalia. Foamit vaahtolasi voidaan asentaa puhaltamalla materiaali suoraan puhallusautosta käyttökohteeseen. Vaahtolasin suurtehopuhallus on lähes pölytöntä asentaa ja kustannustehokasta materiaalin keveyden ansiosta, hyvä kitkakulma ja asettuvuus luovat vankan alusrakenteen työmaalle. Valmistusprosessinsa ansiosta vaahtolasissa ei ole orgaanista ainesta. Foamit vaahtolasia puhallettaessa materiaali imetään suurtehopuhallusauton säiliöön, josta se puhalletaan loppusijoituspaikkaan. Suurempia määriä puhallettaessa vaahtolasi voidaan toimittaa työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin.
Soita ja kysy lisää
Ota yhteyttä
Foamit vaahtolasin hyvä kantavuus ja rakenne tekevät tuotteesta monipuolisen käyttää. Foamit vaahtolasia voidaan käyttää kaikissa perustamistavoissa, sisäpuolisissa täytöissä, routasuojauksissa, kattorakenteissa, pihakansissa ja taustatäytöissä. Foamit vaahtolasi sopii rakennusten lämpö- ja routaeristeeksi sekä perustusten kevennystäytteeksi. Lämmöneristävyydeltään vaahtolasikerros vastaa parhaimmillaan neljä kertaa paksumpaa hiekkakerrosta.
Matalaperustuksissa vaahtolasia käytetään lämmöneristeenä ja routasuojauksena, kevennysrakenteena ja sisäpuolisena täyttönä. Alapohjien ryömintätiloissa vaahtolasimurskeella vähennetään maaperästä nousevaa kosteutta ja varsinkin alkukesällä tapahtuvaa kosteuden kondensoitumista. Ulkopuolisissa täytöissä vaahtolasi toimii samalla routaeristeenä ja kellariseinän lisälämmöneristeenä estämässä maan lämpenemistä sekä salaojituskerroksena. Saneerauskohteissa välipohjien vanha, usein orgaanista materiaalia sisältävä täyte voidaan korvata Foamit vaahtolasilla.
Ota yhteyttä
Vaahtolasi on palamaton eikä aiheuta korroosio-ongelmia täytön sisään jääville putkille tai muille metalliosille. Foamit vaahtolasimurskeen kantavan muodon ansiosta täytön päällä pystyy heti liikkumaan ja tiivistyksen jälkeen laatan valu on helppoa. Tilatessasi Foamit vaahtolasin puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme suurtehopuhallukset avaimet käteen palveluna.

Foamit vaahtolasin valmistus ei kuluta luonnonvaroja

Foamit vaahtolasi on täysin kierrätetyistä materiaaleista valmistettu eikä siksi kuluta luonnonvaroja. Murske valmistetaan kierrätetystä ja puhdistetusta lasista, jonka osuus massasta on noin 99 %. Lasin vaahtoaminen saadaan aikaiseksi kemiallisella reaktiolla, jossa käytetyt kemikaalit ovat teollisuuden sivuvirroista kerättyjä. Foamit vaahtolasi ei aiheuta ympäristölle haitallisia liukoisuuksia, joten se on turvallista käyttää pohjavesialueilla. Foamit vaahtolasin hiilijalanjälki on luokassaan kevyin ja se on hyväksytty Joutsen-merkittyihin taloihin. Foamit vaahtolasi on käytettävissä uudelleen. Maanrakentamisessa uusiokäyttö on mahdollista samoin ehdoin kuin maa-aineksien uusiokäyttö. Foamitin ympäristövaikutuksia kuvaava Environmental Product Declaration (EPD) -kortti on ladattavissa tästä.

Foamit vaahtolasi on kustannustehokasta asentaa puhaltamalla

Foamit vaahtolasi on kustannustehokasta asentaa puhaltamalla. Asennettava vaahtolasi imetään suurtehopuhallusauton säiliöön, jossa materiaali kuljetetaan työmaalle. Työmaalla puhaltaja vie puhallusletkun työskentelyalueelle ja puhaltaa Foamit vaahtolasin letkua pitkin käyttökohteeseen. Palvelemme vaahtolasin suurtehopuhalluksissa yksityisiä omakotitalorakentajia sekä urakoimme yhteistyökumppanina rakennusliikkeiden kohteissa.

Nykyaikaiset suurtehopuhallusautomme mahdollistavat tehokkaan suurtehopuhalluksen pitkienkin etäisyyksien päähän. Suurtehopuhallusautolla on mahdollista puhaltaa myös lecasoraa, sepeliä, singeliä, hiekkaa, puhallusvillaa, purua sekä kaikenlaista muuta kuivaa irtoainesta. Mikäli irtoaines mahtuu kulkemaan puhallusletkusta (150mm) läpi, on materiaalin siirto mahdollista.

Image

Foamit vaahtolasi soveltuu erinomaisesti kapillaarikatkoksi

Foamit vaahtolasi soveltuu erinomaisesti kapillaarikatkoksi. Foamit vaahtolasin asennus kapillaarikatkoksi suurtehopuhalluksena on nopeaa ja kätevää. Foamit vaahtolasin suurtehopuhallusta hyödynnetäänkin usein rakennusten alapohjasaneerauksissa. Alapohjien home- tai kosteusongelmissa pilaantunut maa-aines poistetaan Ekoeristeen imuautolla, tämän jälkeen alapohjaan asennetaan suodatinkangas ja tilalle puhalletaan noin 30cm eristekerros Foamit vaahtolasia. Foamit vaahtolasin puhallus on alapohjien ryömintätiloissa usein käsin lapioimiseen verrattuna huomattavasti nopeampaa, koska ahtaissa tiloissa työskentely on hankalaa. Tilatessasi Foamit vaahtolasin puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä vaan hoidamme vaahtolasin asennuksen kustannustehokkaasti avaimet käteen palveluna.

Foamit vaahtolasi soveltuu vierustäyttöihin

Vierustäytöissä Foamit vaahtolasi toimii piharakenteissa kevennyksenä, routaeristeenä ja
salaojittavana materiaalina. Käsin asennettavat routaeristelevyt voidaan jättää pois ja korvata
Foamit vaahtolasimurskeella. Murske toimii tehokkaana kapillaarikatkona, jolloin se suojaa
betonisokkelia maasta imeytyvältä kosteudelta. Hyvän vedenläpäisevyyden vuoksi
vaahtolasimurske on erityisen hyvä materiaali seinän vierustäytössä.

Foamit vaahtolasi soveltuu anturan alapuolisiin täyttöihin

Anturan alapuolisessa täytöissä Foamit vaahtolasin kantavuus ja vedenläpäisykyky mahdollistavat sen käytön useassa käyttökohteessa: alapohjan kevennystäyttö, vierustäyttö, routaeristys, salaojituskerros ja anturan alustäyttöissä. Yhdellä materiaalilla rakentaminen vähentää tavaratoimituksia ja helpottaa työmaan aikataulutusta.

Foamit vaahtolasi soveltuu alapohjiin

Alapohjassa Foamit vaahtolasi käy kevennykseksi, täyttöaineeksi ja kapillaarikatkoksi. Foamit vaahtolasi toimii routaeristeenä ja putkien ympärystäyttönä, jossa ei ole teknistä tarvetta tehdä hiekalla tasaustäyttöjä eikä suojata putkia erikseen roudalta. Foamit vaahtolasilla
pystyy rakentamaan kaltevia kerroksia ja sitä voi varastoida työmaalla ilman tukirakenteita.

Foamit vaahtolasi soveltuu välipohjiin

Välipohjassa Foamit vaahtolasilla voidaan rakentaa kantava valualusta, eikä se tarvitse asennuksen aikana tukirakenteita suuren kitkakulmansa ansiosta. Tiivistämättömänkin vaahtolasikerroksen päällä voi liikkua ja työskennellä siihen uppoamatta, mikä nopeuttaa
asentamista.

Foamit vaahtolasi soveltuu yläpohjiin

Yläpohjissa Foamit vaahtolasi muodostaa täyttöjen aikana kantavan alustan työnteolle ja betonivalu voidaan tehdä vaahtolasikerroksen päälle. Foamit vaahtolasi kantaa betonivalun eikä vaatimusten mukaisesti asennettu valu halkeile, kun sen päällä kävellään. Tasakattojen kaadot saadaan tehtyä Foamit vaahtolasilla tarkasti eikä kattoon muodostu painaumia, jotka myöhemmin muodostavat vesilätäköitä. Korjaustöissä Foamit vaahtolasi ei valu korjauskuoppaan.

Foamit vaahtolasin puhallus katolle

Foamit vaahtolasin puhallus katolle onnistuu kustannustehokkaasti suurtehopuhalluksena. Ekoeristäjät tulevat suurtehopuhallusautolla työkohteeseen, nostavat puhallusletkut katolle ja puhaltavat Foamit vaahtolasin paikalleen. Suurempia määriä puhallettaessa Foamit
vaahtolasi toimitetaan työkohteeseen kippikuormina tai suursäkeissä, jolloin puhallusauto voi olla työkohteessa paikallaan, eikä aikaa kulu materiaalien noutoihin. Tilatessasi Foamit vaahtolasin puhallukset Ekoeristeeltä Sinun ei tarvitse tilata materiaaleja tai etsiä työtekijöitä
vaan hoidamme vaahtolasin asennuksen kustannustehokkaasti avaimet käteen palveluna.

Ota yhteyttä
Image

Foamit vaahtolasin hinta

Foamit vaahtolasin hinta suurtehopuhalluksena asennettuna määräytyy suorittavan yksikön liikkeellä olo ajan sekä materiaalimenekin mukaan. Foamit vaahtolasin asennuksissa työnosuus on noin 50-70% urakan kokonaishinnasta. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä. Me Ekoeristeellä valitsemme aina kohteeseen parhaiten sopivan ratkaisun ja laitteet sekä toteutamme Foamit vaahtolasin puhallukset ammattitaidolla. Ekoeristäjät ovat tottuneet haastaviin kohteisiin, esimerkiksi kapillaarikatkojen suurtehopuhallukset ahtaiden alapohjien ryömintätiloissa on meille arkipäivää.

Miksi Foamit vaahtolasin puhallus Ekoeristeeltä?

Kokeneina ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa. Usein toteutamme samassa kohteessa useita eri työvaiheita, joten kanssamme urakoiden aikataulutus on joustavaa. Teemme yhteistyötä useiden materiaalitoimittajien kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun ajoajat sekä materiaalikustannukset huomioiden. Meiltä saat suurtehopuhalluksien lisäksi suurtehoimuroinnit, eristämiseen liittyvät rakennustyöt sekä puhallusvilla asennukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla. Laskun voit halutessasi maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kun kyseessä on peruskorjaus, Ekoeristeen suorittamista palveluista on mahdollista hyödyntää työnosuus kotitalousvähennyksenä.
Ota yhteyttä

Selaa swaippaamalla
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

TONI SALSTOLA

0400 703 966

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden suurtehopuhallukset

Selaa swaippaamalla
Kysy tarjous puhallusvillasta

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

ELMO METIÄINEN

044 974 0857

Puhallusvilla asennukset, suurtehoimuroinnit, murskeiden puhallukset

EKOERISTE OY

Noutomyymälän osoite
Hemmintie 4
45720 Kuusankoski

Noutomyymälä
Avoinna arkisin 8-16

Foamit vaahtolasin puhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa

Foamit vaahtolasin puhallukset voit maksaa kerralla tai kätevästi osissa. Kapillaarikatkojen puhallukset, välipohjien täytöt tai kevennyskerroksien asennukset maanrakennuskohteissa voit maksaa kätevästi joustavalla rahoituksella. Maksuja on helppo ennakoida, sillä luottoa maksetaan takaisin kuukausittain tasaerissä. Halutessasi voit myös maksaa kuukausierää suuremman summan tai luoton kerralla pois. Kun Ekoeristeen ammattilaiset hoitavat Foamit
vaahtolasin asennukset puolestasi, olet oikeutettu myös kotitalousvähennykseen. Foamit vaahtolasin asennuksissa työnosuus on noin 50-70% urakan kokonaishinnasta.

Rahoituspäätöksen voit hakea vaikka heti, jo ennen tarjouspyyntöä. Saat itse valita kuukausittaisen lyhennysmäärän sekä laina-ajan, joten Foamit vaahtolasin puhallukset on mahdollista maksaa kuten itse haluat. Hyväksytyn rahoituspäätöksen saatuasi, suoritamme asennustyön ja OP-Rahoitus laskuttaa Sinua ennalta sovitun maksutaulukon mukaisesti. Foamit vaahtolasin asennuksissa ei siis tarvitse hikoilla lapion kanssa, vaan voit antaa ammattilaisten toteuttaa työn kustannustehokkaasti suurtehopuhalluksena!

Ota siis yhteyttä jo tänään, niin laitetaan Foamit vaahtolasi liikkumaan.

Raaka-aine: kierrätyslasi

Raekoko: 4-20 mm

Lämmönjohtavuus (λ): 0,1W/mk (kuiva)

Paloluokitus: A2-s1,D0

Kuutiopaino: 190 kg/m3 (±15%)

ImageOta yhteyttä!