LISÄERISTYS TALOYHTIÖILLE


Taloyhtiön energietehokkuuden kustannustehokkain remontti on yläpohjan lisäeristys.

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN


Kallistuva energianhinta ja päästötavoitteet ohjaavat tiukentuvia rakennusmääräyksiä

Rakennusmääräykset ovat tiukentuneet viime vuosikymmeninä. Tähän ovat vaikuttavat mm. energianhinnan nousu sekä päästötavoitteet. Ulkoilmaan rajoittuvalle lämpimälle tai jäähdytettävälle tilalle vähimmäisarvo on tiukin talon rakenteista. Lämpö nousee ylös ja yläpohjan eristyskyky on merkittävin tekijä rakennuksen energiatehokkuudessa.

Ulkoilmaan rajoittuva lämpimän tai jäähdytettävän tilan vähimmäisarvo on ollut 0,09 W/(m²K) 2010 lähtien. Sitä ennen määräykset ovat ohjanneet selvästi heikompaan eristekykyyn.

0,15 W/(m²K) - vuodesta 2007

0,16 W/(m²K) - vuodesta 2003

0,22 W/(m²K) - vuodesta 1985

0,35 W/(m²K) - vuodesta 1975

Lähde: Motiva.fi

Puhallusvilla asennus
Puhallusvilla asennettuna

Lähtötilanne ei ole usein edes rakennusajan määräysten mukainen

Rakennusten yläpohja ei ole usein edes rakennusajan määräysten mukainen. Syitä voi olla useampia. Yleisin syy on se, että asennettu villa on painunut vuosien saatossa. Esimerkiksi selluvilla voi painua jopa 20%. Mikäli rakentaja tai tarkastaja ei ole huomioinut painumavaraa, on eristyskyky villan painuessa määräyksiä heikompi.

Toinen syy voi olla tarkoituksenmukainen säästö tai rakennusvirhe. Yläpohja voi olla rakennustarkastajalle hankala paikka tarkastaa eristeen paksuutta. Villalaatujen ja niiden painumavarojen tuntemus voi myös olla puutteellista.

Asennuksissa on tapahtunut myös ammattitaidottumuutta, joka johtaa puhallusvilla-asennuksissa epätasaisuuteen ja levyvilla-asennuksissa levyjen väleistä tapahtuvaan energian vuotoon.

Puhallusvilla asennettuna

Kokonaisenergiankulutuksen säästöoletukset lisäeristämällä

Lisäeristyksellä tavoitellaan yleensä nykyisen rakennusmääräyksen mukaista eristyskykyä. Näissä esimerkeissä huomioidaan ainoastaan eriste. Sisäkattorakenteiden merkitys on pieni ja vaihtelee kohteen mukaan.

0,15 W/(m²K) - 0,09 W/(m²K) säästöoletus 10%

0,16 W/(m²K) - 0,09 W/(m²K) säästöoletus 11%

0,22 W/(m²K) - 0,09 W/(m²K) säästöoletus 14%

0,35 W/(m²K) - 0,09 W/(m²K) säästöoletus 18%

Laskelmat: Toni Salstola, Ekoeriste Oy

Ota yhteyttä
Image

YLÄPOHJAN KARTOITUS


Yläpohjassa piilee ongelmia, jotka voivat aiheuttaa suuria vahinkoja

Image

Huono eristekyky ei ole ainoa syy, miksi yläpohjalle tulisi tehdä perusteellinen kartoitus. Tyypillisesti palohormeista voi puuttua palosuojaus, ilmastointiputkien eristeet ovat puutteelliset ja aiheuttavat kondenssivettä tai jyrsijät ovat tehneet tuhoja.

Lisäeristystä ennen on syytä hoitaa muut yläpohjan korjauskohteet kuntoon, sillä lisäeristyksen jälkeen liikkuminen yläpohjassa voi vaikeutua. Kartoituskäynnillä vastassa on monesti yläpohja, jossa ei ole rakentamisen jälkeen juuri käyty. Joskus sinne ei ole edes käyntiluukkua.

Ota yhteyttä
Image

Tuulenohjaimien merkitys rakenteissa

Tuulenohjaimien tarkoitus on ohjata tuuletusilma kohti harjaa. Näin eristeen pinta pysyy lämpimämpänä ja paremmin paikallaan. Useimmissa kohteissa eristeen paikallaan pysymisen ei ole kuitenkaan todellinen ongelma. Tuulivaurioiden syntyminen edellyttää kovalle tuulelle alttiita olosuhteita, jotka toteutuvat yleensä vain korkeissa kerrostaloissa tai vesistöjen rannoilla tai laakealla maastossa olevissa kohteissa.

Tuulenohjaimien asennus tuplaa budjetin

Tuulenohjaimien asennus on käsillä tehtävää mittatyötä. Usein reuna on matala ja vaikea paikka asentaa, mikä näkyy työn hinnassa. Keskimäärin tuulenohjaimien asennus tuplaa lisäeristyksen hinnan. Joissakin tapauksissa kustannus voi olla suurempi. Työsuoritetta on vaikea laskea etukäteen ja siksi se tehdään tuntitöinä toteutuneiden tuntien mukaan.

Ratkaisuna oikea eristevalinta

Jos kohde ei ole tuulelle herkkä, ratkaisu reunarakenteen kestävyydelle löytyy eristevalinnoista. Esimerkiksi puukuitueriste pysyy kuituisuutensa ansiosta erittäin hyvin paikallaan ja saadaan asennettua tiiviisti vahvaksi eristekerrokseksi reunalevyä vasten. Reunoja voidaan vahvistaa myös sidosaineella hengittävien eristeiden kanssa.

Ota yhteyttä
Eristeiden vaihto yläpohjaan.

Hengittävä lisäeriste parantaa yläpohjan kosteusteknisiä ominaisuuksia

Puhallusvilla valmistetaan puuhakkeesta

Hengittävät eristeet kuten puukuitueriste ja selluvilla kykenevät ottamaan kosteutta vastaan ja haihduttamaan sitä. Siksi suosittelemme lisäeristeeksi aina hengittävää eristettä, mikäli kyseessä ei ole korkean paloluokituksen kohde. Hengittävä eriste kykenee taklaamaan useimmat pienet kosteusongelmat toimimalla suojaavana kerroksena. Se on kuin paperi, joka imee vettä ja haihduttaa sen pois kuivuessaan. Mutta kuten paperi, loputtomasti ei myöskään eristekerros pysty vettä itseensä sitomaan.

Ota yhteyttä
Ekoeristeen työntekijä asentamassa eristettä suurtehopuhaltimella

Milloin eristeiden vaihtoa pitää harkita?

Yläpohjan eristeiden vaihto voi tulle kyseeseen, jos vanhoissa eristeissä on suurempia ongelmia. Tässä yleisimmät aiheuttajat.
 

Hiiret ja muut tuholaiset

On tyypillistä, että jokaisessa yläpohjassa on joitakin jälkiä eläimistä. Siksi ennakoivat toimet ovat tarpeellisiä peruskiinteistönhoidossa. Joskus yläpohjan ovat vallanneet hiiret tai muut tuholaiset. Hajuhaitat viittaavat siihen, että yläpohjassa on eläimen raatoja. Puhalluseristeen pinta on kauttaaltaan täynnä eläinten polkuja ja koloja. On suuri riski, että eläimet ovat löytäneet tiensä sisäkaton rakenteiden puolelle läpi höyrynsulun. Asunnossa kuuluu rapinaa ja kattolistojen välistä tippuu papanoita. Höyrynsulun rikkoutuessa sisäilmaan pääsee hiukkasia, jotka aiheuttavat herkimmille allergisia oireita. Oireiden aiheuttaja voi olla eläinperäinen tai eristeestä tulevat hiukkaset ja kemikaalit. Eristeiden vaihdon lisäksi korjattavaksi tulee myös höyrynsulku tai ilmansulku.
 

Vesivahinko

Kun vesivahinko on suuri, eristeiden osittainen tai vaihto kokonaan uusiin tulee ajankohtaiseksi. Ensisijainen tehtävä on hoitaa vahingon aiheuttama rakenne kuntoon. Lämmityskauden ulkopuolella eristeiden poisto kannattaa ajoittaa myös heti alkuun, jotta työskentely yläpohjassa helpottuu. Eristeiden vaihdon yhteydessä tuulenohjaimien asennus on myös helpompaa, mikä kannattaa toteuttaa eristyskyvyn parantamiseksi.

Ota yhteyttä
Puhallusvilla ja hiiret
Image
Lisäeristeen asennus ulkoseinään

Lisäeristys on nopea ja vähähaittainen remontti asukkaille

Lisäeristys taloyhtiöiden yläpohjiin tapahtuu noin 100-150m3 päivävauhdilla. Useimmat remontit saadaan siis päivässä tai kahdessa valmiiksi. Pihalla tarvitsee olla tilaa kuorma-autolle, mikä ei useimmissa tapauksissa ole haaste. Mikäli kohteessa ei ole saatavilla voimavirtaa, aggregaatti pitää ääntä, joka saattaa häiritä. Yläpohjasta saattaa kuulua askelia. Asukkaille voidaan tiedottaa asennuksesta etukäteen, mutta yleisesti häiriöt ovat tavallisen huoltotyön tasolla.

Image

Miksi tilata puhallusvillan asennukset Ekoeristeeltä?

Miksi tilata puhallusvillan asennukset Ekoeristeeltä? Kokeneina ammattilaisina olemme nähneet ja työskennelleet monenlaisissa kohteissa. Usein toteutamme samassa kohteessa useita eri työvaiheita, joten kanssamme urakoiden aikataulutus on joustavaa. Teemme yhteistyötä useiden materiaalitoimittajien kanssa ja valitsemme kustannustehokkaimman ratkaisun asennusmenetelmät sekä materiaalikustannukset huomioiden. Meiltä saat puhallusvilla asennuksien lisäksi eristämiseen liittyvät rakennustyöt, suurtehoimuroinnit imuautolla sekä murskeiden suurtehopuhallukset kokonaisvaltaisena pakettina. Kun Ekoeristäjät ovat tutustuneet kohteeseen paikan päällä on urakka myös mahdollista hinnoitella kiinteällä kokonaishinnalla.

Ota yhteyttä
Image
Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

AKI VÄKEVÄ

044 247 6609


TILAA MAKSUTON KATSELMOINTI

Pyydä maksuton katselmointi taloyhtiön hallitukselle.