Lisäeristyslaskuri

Lisäeristyslaskuri yläpohjan eristeille


Laskuri laskee vanhan eristemateriaalin lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) sekä tarvittavan lisäeristeen paksuuden valitulla materiaalilla ja valitulla uudella lämmönläpäisykertoimella. Saat myös arvion lisäeristyksen tuomasta säästöstä kokonaisenergiankulutukseen. 


Laskelma on teoreettinen ja tarkoitettu lisäeristyksellä saavutettavan energiansäästön arvioimiseen. Esimerkkilaskelma ei huomioi vanhan eristeen asennusvirheistä johtuvia lämpövuotoja, jolloin lisäeristämällä saavutettu energiansäästö voi olla merkittävästi suurempi. Yläpohjaa lisäeristettäessä suosittelemme tavoittelemaan vähintään voimassa olevan rakennusmääräyksen mukaista U-arvon minimitasoa. Rakennusmääräyksissä vaadittu minimitaso yläpohjan U-arvon osalta on 0,09 W/(m²K). Laskennassa käytetty vanhoille eristetyypeille ominaisia lämmönjohtavuuksia (λ). Laskenta Toni Salstola, Ekoeriste Oy.


Tyypillisiä rakennusajan eristeitä yläpohjassa:


1950-luvun tai vanhempi talo - purua tai maa-aineksia 10-30cm

1960-luku - mineraalivillaa 15cm

1970-luku - mineraalivillaa 20cm

1980-luku - mineraalivillaa 15-30cm

1990-luku - mineraali-/selluvillaa 15-30cm

2000-luku - mineraali-/selluvillaa 20-30cm

Hunton puukuitueriste


Hunton puukuituinen puhallusvilla

Termex selluvilla


Termex selluvilla

Knauf lasivilla


Knauf-puhallusvilla pakkauksessa.