Lisäeristyslaskuri

Lisäeristyslaskuri yläpohjan eristeille


Laske säästö Ekoeristeen lisäeristyslaskurilla.

Laskurillamme näet miten lisäeristys vaikuttaa rakennuksen energiankulutukseen. Täydennä tiedot laskuriin ja katso miten paljon energiaa yläpohjaa lisäeristämällä voi säästää.

Laskuri laskee vanhan eristemateriaalin lämmönläpäisykertoimen (u-arvon) sekä tarvittavan lisäeristeen paksuuden valitulla materiaalilla ja valitulla uudella u-arvolla. Saat myös arvion lisäeristyksen tuomasta säästöstä kokonaisenergiankulutukseen. Laskurin lopussa voit lähettää laskurin tuloksen Ekoeristäjille, jolloin saat laskelmasi mukaisen tarjouksen yläpohjan lisäeristämisestä.


Laskelma on teoreettinen ja tarkoitettu lisäeristyksellä saavutettavan energiansäästön arvioimiseen. Esimerkkilaskelma ei huomioi vanhan eristeen asennusvirheistä johtuvia lämpövuotoja, jolloin lisäeristämällä saavutettu energiansäästö voi olla merkittävästi suurempi.

Yläpohjaa lisäeristettäessä suosittelemme tavoittelemaan vähintään voimassa olevan rakennusmääräyksen mukaista u-arvon minimitasoa. Rakennusmääräyksissä vaadittu minimitaso yläpohjan u-arvon osalta on 0,09 W/(m²K).

Vanhan eristeen u-arvolaskennassa käytetty vanhoille eristeille tyypillisiä lämmönjohtavuuksia (λ) RakMK:n C4 osion 4.2.4 mukaisesti. Lisäeristyskerroksen u-arvolaskennassa käytetty valitun eristemateriaalin suoritustasoilmoituksen declared arvoa ja laskennallista eristepaksuutta. Laskenta Toni Salstola, Ekoeriste Oy.


Tyypillisiä rakennusajan eristepaksuuksia omakotitalojen yläpohjissa:


1950-luku - purua 20cm

1960-luku - levyvillaa 20cm

1970-luku - levyvillaa 20cm

1980-luku - levy- tai puhallusvillaa 20cm

1990-luku - levy- tai puhallusvillaa 30cm

2000-luku - puhallusvillaa 30cm

2010-luku - puhallusvillaa 50cm

2020- luku - puhallusvillaa 50cm

Hunton puukuitueriste


Hunton puukuituinen puhallusvilla

Termex selluvilla


Termex selluvilla

Knauf lasivilla


Knauf-puhallusvilla pakkauksessa.