Isocell puhallusvilla

Termex selluvilla

Termex Selluvilla on kotimainen lajitellusta keräyspaperista energiatehokkaasti kuiduttamalla valmistettu palo- ja kosteusturvallinen puhallusvilla moderniin rakentamiseen. Hengittävänä materiaalina Termex puhallusvilla tasaa rakenteiden kosteusvaihteluita mahdollistaen muovittoman ja vedottoman rakentamisen yhdistettynä erinomaiseen sisäilmaan ja asumismukavuuteen.

Termex selluvilla sopii erinomaisesti uudis- ja peruskorjauskohteisiin. Puhaltamalla asennettavaa selluvillaa käytetään rakennusten ylä-, väli- ja alapohjien sekä ulko- ja väliseinien eristämiseen.

ETA-hyväksyntä

Termex esite

Puhallusvillan hinta itse asennukseen: 15€/säkkiMenekki vapaasti puhallettuna:

n.2,5 säkkiä / m3

Menekki koteloon puhallettuna:

n.4 säkkiä / m3

Lämmönjohtavuus (λ):

0,038 W/mK

Paloluokka:

B-s2,d0

Säkkipaino:

12 kg

Myyntipakkauksen koko (mm):

400 x 400 x 700

Tuotesisältö sanomalehtipaperi, palonestoaineet (boorihappo, magnesiumsulfaatti).

Valmistajan sivut


Isocell selluvilla puhallusvillaTermex selluvillan valmistus

Termex selluvilla valmistetaan kierrätetystä sanomalehtipaperista. Paperi kuidutetaan ja siihen sekoitetaan mineraalisuoloja (magnesiumsulfaatti, boorihappo), jotka suojaavat eristettä kosteuden vaikutuksilta, kuten laholta ja toimivat myös palonestoaineina.

Termex puhallusvillan tuotanto tapahtuu vaativimpien laatukriteereiden alla Saarijärven tuotantolaitoksessa. Termex-Eriste Oy on yksi pitkäaikaisimmista selluvilla puhallusvillaa valmistavista yhtiöistä kotimaassamme. Termex selluvillan tuotanto on alkanut jo vuonna 1989.

Termex-selluvilla

Sanomalehtipaperin muuttaminen lämmöneristeeksi on energiatehokasta

Sanomalehden muuttaminen selluvilla puhallusvillaksi kuluttaa vain vähän energiaa verrattuna kiveen tai kierrätyslasiin, joita käytetään mineraalivillojen valmistuksessa. Toimiessaan eristeenä sanomalehtipaperi säästää lämmitykseen käytettävää energiaa. Termex selluvillaa voidaan käyttää uudelleen tai palauttaa luonnon kiertokulkuun sen tehtyä tehtävänsä rakennusten eristeenä.

Selluvilla puhallusvillan valmistuksen perusenergiankulutus on merkittävästi pienempi verrattuna mineraalivilla tai muovipohjaisiin polystyreeni eristeisiin. Energiaa kuluu vain n.15% polystyreeniin verrattuna ja n. 30% kivi- tai lasivillaan verrattuna. Termex selluvilla pienentää vuosikymmenten aikana C02-päästöjä ja säästää lämmityskuluissa. Ja mikä parasta; siinä missä rakennusten purkujäte on yleensä ongelma, voidaan kuivaa ja käyttökelpoista Termex puhallusvilla käyttää uudelleen eristeennä samassa käyttökohteessa. Käytöstä poistettua selluvillaa voidaan myös hyödyntää esimerkiksi lannoitteena kasveille ja jonkin ajan kuluttua maasta kasvaa jälleen puu ja ympyrä on sulkeutunut.

Me Ekoeristeellä hoidamme myös vanhojen eristeiden poistot, esimerkiksi vesivanhingon sattuessa on kastuneiden eristeiden poistot kätevä toteuttaa imuautolla. Ekoeristäjät toimivatkin usein yhteistyökumppanina eristeiden käsittelyssä koko rakennusprojektin ajan, aina purkutöistä uusien eristeiden asennukseen.


Selluvilla lämmöneriste

Tehokasta ja ammattitaitoista eristystä

Termex selluvilla omaa erityisen matalan lämmönjohtavuuden 0,038W/mk. Jokainen lämmöneriste on vain niin hyvä, kuin sen heikoin lenkki. Termex puhallusvilla täyttää rakenteen 100-prosenttisesti, ilman rakoja ja koloja. Näin aikaan saadaan yhtenäinen eristekerros ilman kylmäsiltoja. Tiukkaan puhalletuna Termex puhallusvillan ilmanläpäisy on erittäin pieni ja se estää ilmavirtauksien (konvektio) muodostumisen. Kokemus on osoittanut, että se toimii aidoissa olosuhteissa erinomaisesti.

Termex selluvillan urakointiin vaaditaan Eurofins:in puhallusvilla-asentaja koulutus. Koulutuksella varmistetaan puhallusvilla asennuksien korkea laatu ja sertifikaatti onkin osoitus puhallusvilla asentajan ammattitaidosta. Ekoeriste Oy:n eristeasentajat ovat koulutettu asentamaan Termex puhallusvillaa ja referenssikuvia Ekoeristäjien toteuttamista puhallusvilla asennuksista löydät referenssit sivuiltamme.

Isocell puhallusvilla seinän eristys

Termex antaa suojaa myös kesän lämpöä vastaan

Termex selluvilla antaa erinomaisen suojan lämpöä vastaan kesäaikana. Suuren tiheyden ansiosta eristeellä on myös suuri lämmönvarauskapasiteetti, joka auttaa pitämään kuumuuden ulkona.

Sanomalehtipaperista valmistettujen selluvilla eristeiden lämmönvarauskapasiteetti on 2,11kJ/kg*K. Tämä arvo osoittaa kuinka paljon energiaa tarvitaan lämmittämään 1kg materiaalia yhdellä asteella. Itävaltalaisessa ”Energy Efficiency”-projektissa selvitettiin, että korkean tiheyden omaava eriste on toiseksi tärkein tekijä rakennuskomponentin käyttäytymiseen kesäaikana, heti pinnan värin vaikutuksen jälkeen. Rakennusten jäähdyttämiseen käytetään paljon enemmän energiaa, kuin lämmittämiseen. Mitä hitaammin lämpö johtuu eristemateriaalissa, sitä hitaammin sisätilan lämpö nousee kesällä tai laskee talvella.

Selluvilla puhallusvillaa on käytetty rakennuseristeenä jo yli sata vuotta. Termex selluvillaa on ollut markkinoilla jo vuodesta 1989 lähtien, tähän asti ei ole merkkejä siitä, että se menettäisi ominaisuuksiaan vanhetessaan.

Isocell puhallusvilla lämmöneristys

Puhallusvilla eristää ääntä

Musiikki voi olla mukava äänen muoto, mutta jotkut äänet, kuten liikenteen melu, voivat olla häiritseviä
ja kiusallisia. Termex puhallusvilla parantaa rakenteiden äänieristystä ja epätoivotun melun määrä vähenee.

Termex selluvilla saavutetaan väliseinissä jopa 7dB ja välipohjissa jopa 5dB parempi ääneneristävyys kuin tiheydeltää kevyillä mineraalivillasta valmistetuilla levyeristeillä. Termex puhallusvilla on asennettuna saumaton, mikä myös vaikuttaa parantavasti ääneneristävyyteen.

Termex selluvilla tasaa kosteutta

Termex selluvilla on kosteutta tasaava eli hengittävä eriste. Se ei ole ainoastaan vesihöyryä läpäisevä, vaan voi myös kuljettaa kosteutta kuiduissa. Termex puhallusvilla suoriutuu tästä menettämättä lämpöä eristäviä ominaisuuksiaan.

Kosteuden siirtyminen rakenteessa tapahtuu diffuusiolla, lämpöisestä kylmään. Kun ilmanlämpötila saavuttaa kastepisteen syntyy kondenssia. Selluvillalla on kapillaarinen ominaisuus, toisin sanoen se imee muodostuvaa kosteutta ja ohjaa siten diffuusion suuntaa. Siten Termex puhallusvilla muodostaa hyödyllisen ”puskurin” kosteudelle.

Termex selluvilla ei homehdu ja se suojaa myös ympäröiviä rakenteita tasaamalla kosteuden aiheuttamaa rasitusta.

Termex on paloturvallinen eriste

Sarja polttokokeita vahvistaa Termex puhallusvillan positiiviset vaikutukset tulipalotilanteessa.

Selluvilla puhallusvillat palavat kuten massiivipuu, kontrolloidusti ja vakaasti. Polttokokeissa selluvilla puhallusvillaa poltetaan tuhannessa asteessa useita minuutteja. Pinta hiiltyy, mutta hidastaa palamista. Syvemmällä eriste on säilynyt koskemattomana. Termex puhallusvillan paloluokitus on B-s2, d0. Se on paras mahdollinen orgaanisille eristeille.

Kustannustehokasta asennuspalvelua puhallusvillalla

Termex puhallusvilla asennetaan suoraan rakenteeseen puhalluskonetta käyttäen. Asiakkaan ei tarvitse varastoida eristeitä rakennuspaikalla. Asennuksesta ei myöskään synny ”hukkaa”. Ekoeristeen eristeasentaja vie mukanaan myös pakkausjätteet, jotka päätyvät uusiomuovin raaka-aineeksi. Yksi ja sama tuote lattiaan, seiniin ja kattoon, rakenteiden paksuudesta riippumatta! Rahaa ja aikaa säästyy rakentamisessa ja asumisen aikaiset lämmityskulut ovat pienet.

Tiheä eristemateriaali, joka täyttää eristetilan täydellisesti, tekee rakenteesta ilmatiiviimmän. Laboratoriotestissä mitattiin lähes 50% pienempi ilmanläpäisy selluvillalle verrattuna mineraalivillasta valmistettuihin levyeristeisiin.

Ekoeristäjät saapuvat työmaalle kuorma-autolla, mukanaan kaikki tarvittava: Puhalluskone, puhallusletkut ja säkkeihin pakattu Termex puhallusvilla. Puhallusauton kontissa Ekoeristäjä syöttää puhallusvillasäkkejä puhalluskoneeseen ja toinen Ekoeristäjä levittää puhallusletkusta suihkuavaa eristettä tasaiseksi kerrokseksi eristettävälle alueelle.

Termex selluvilla on tuotteena aina samanlaista, eristettiinpä seiniä, kattoa tai lattiaa, Termex puhallusvilla soveltuu koko talon lämmöneristeeksi.

Kysy puhallusvillan hinta asennettuna


Termexiä kaikkiin rakenteisiin

(Melkein) kaikki on mahdollista. Myös lisäeristykset vaativiin kohteisiin.
Termex puhallusvillalla on laajat käyttömahdollisuudet. Termex selluvillalla on samat myönteiset vaikutukset, kuin massiivipuurakentamisessa, eli se on valmistettu uusiutuvasta materiaalista ja toimii hiilinieluna koko elinaikansa.

Termex puhallusvilla on erittäin kustannustehokasta asentaa ja myönteisten ympäristövaikutusten lisäksi sillä on alhainen lambda-arvo, suuri lämmönvarauskapasiteetti, hyvät äänieristysominaisuudet, hyvä palonkesto ja kosteusturvallisuus.
Puhallusvilla katon eristys

Vinojen yläpohjaonteloiden eristys onnistuu Termexillä

Uudisrakentamisessa usein käytetyt yläpohjan ontelorakenteet eristetään yleensä sisäpuolelta ilmansulkukankaan tai -paperin läpi, tai yläpohjan tasaisen osan kautta, mikäli ontelorakenne ei jatku katon harjalle asti.

Koska Ekoeristeen eristeasentajilla on käytössä uusimmat ja tarkkaan mietityt asennusmenetelmät, yleensä vain mielikuvitus on rajana puhallusvillan asennukselle. Vinokattojen eristämisessä käytetty ontelopuhallusmenetelmä takaa, että eristekerros on saumaton ja painumaton.

Isocell selluvilla puhallusvilla seinän eristys

Seinien eristys selluvillalla

Termex puhallusvilla on erinomainen valinta seinäeristeeksi. Ekoeristäjien asentamina Termex selluvilla pysyy painumattomana koko rakennuksen eliniän ajan. Se asennetaan seinärungon koolausväleihin käyttämällä sideaineruiskutusta.

Selluvilla puhallusvillan ruiskuasennus on erittäin toimiva ratkaisu myös vanhojen hirsitalojen eristämisessä sisä- tai ulkopuolelta, puhallusvilla täyttää kaikki kolot ja raot, muodostaen saumattoman ja painumattoman eristekerroksen.

Vaakasuorien yläpohjien eristys

Vaakasuoriin yläpohjiin suositellaan asennettavaksi n.50cm eristekerros Termex puhallusvillaa. Vapaastipuhallettuna yläpohjaan Termex selluvillan painuma on 5-20 % kerrospaksuudesta ja asennustekniikasta riippuen.

Termex eristettä on mahdollista asentaa yläpohjaan myös SIDOX menetelmällä, jossa puhallusvillan joukkoon lisätään sidosainetta vähentämään eristetuotteen painumista. SIDOX menetelmästä on apua esimerkiksi räystäiden reuna-alueita lisäeristettäessä, kun räystäiden reuna-alueen tuuletusraosta puhaltava tuuli voi päästä siirtämään puhallusvillaa ja aiheuttaa painumaa eristekerrokseen. SIDOX menetelmän edut syntyvät kehittyneestä asennustavasta, jolla kuidut sitoutuvat toisiinsa ja yläpohjan rakenteisiin pitäen puhallusvillan paremmin paikoillaan haastavissa olosuhteissa. SIDOX menetelmää käytettäessä Termex selluvillaan ei jää saumoja tai rakoja ja eristekerroksesta tulee saumaton, tiivis ja eristeen painuma on vähäisempää.

Huomioitahan että tuulenohjaimien asennuksen tuomia hyötyjä SIDOX menetelmä ei täysin korvaa, joten yläpohjaa lisäeristettäessä suosittelemme asentamaan tuulenohjainpahvit räystäiden reuna-alueille, kun käytettävissä oleva työskentelytila sen sallii. Asennettaessa Termes selluvillaa ilman SIDOX menetelmää, Ekoeristäjät asentavat ETA-hyväksynnän mukaisen painumavaran tilatun eristepaksuuden päälle. Eristepaksuus on siis tilatun paksuuden mukainen tuotteen luontaisen painuman jälkeen. Myös käyttöullakkojen lattioiden alle voidaan puhaltaa Termex selluvillaa, silloin puhallusvilla asennetaan suurempaan tiheyteen ontelopuhallusmenetelmällä.

Termex puhallusvillaa voidaan asentaa myös kaareviin pintoihin, kuten kirkkoholveihin. Kaarevissa pinnoissa voidaan käyttää myös SIDOX menetelmää. Termex puhallusvillalla voidaan lisäeristää myös vaakatasossa kulkevia ilmastointiputkia tai muuta talotekniikkaa joka kulkee eristekerroksen seassa.

Haluatko lisätietoja Termex puhallusvillasta? Ota yhteyttä niin kerromme lisää!


Yhteystiedot