Lisäeristeen asennus ulkoseinään

Ammattieristäjän vinkit

Ulkoseinän eristäminen -  lisäeristys kannattaa

Image
Vanhat seinärakenteet eivät useinkaan vastaa nykyisiä vaatimuksia lämmöneristyskyvyltään. Seinien lisälämmöneristyksellä saadaan vanhat rakenteet vastaamaan nykyisiä vaatimuksia ja samalla säästämään lisää energiaa sekä takaamaan viihtyisän sisäilman.

Kuitenkin ennen lisälämmöneristeen asentamista on rakenteen lämpö- ja kosteuskäyttäytyminen syytä tutkia, jotta varmistutaan jatkossakin rakenteen toimivuudesta. Huonokuntoisien seinien eristäminen voi aiheuttaa enemmän haittaa kuin hyötyä. Älä siis lisää eristettä ennen kuin olet perehtynyt talosi rakenteisiin huolellisesti. Tässä oppaassa perehdymme ulkoseinien lisäeristykseen erilaisissa rakennustyypeissä.

Purueristetyn ulkoseinän lisäeristys

Purulla eristetyt talot olivat rakennuksia, jotka rakennettiin rakennuspaikalla ns. pitkästä puutavarasta. Puutavarana käytettiin useimmiten 2x4" tuumaista (50x100mm) runkopuuta. Runko jäykistettiin vinolaudoituksella, joka sijaitsi yleensä rungon molemmilla puolilla. Rakenteen ilmansulkua ja eristeen paikallaan pystymistä varten rungon molemmissa pinnoissa käytettiin tervapaperia ja/tai rakennuspahvia. Eristeenä rungossa on käytettiin useimmiten sahan- ja kutterinpurun yhdistelmää. Purueristeiset rungot olivat yleisiä 1940-1950 välisenä aikana.

Purulla eristetyn ulkoseinän lisäeristys on järkevintä asentaa seinien ulkopuolelta, näin vanha seinärakenne jää uuden tehokkaamman eristeen lämpimälle puolelle ja toimii varaavana massana pidättämässä lämmön siirtymistä ulkoilmaan. Lisäkoolaus, lisälämmöneristys, tuulensuoja, ilmarako ja ulkoverhous niin purueristetty seinä on lämmin ja hengittävä.

Villaeristetyn ulkoseinän lisäeristys

Mineraalivillaa alettiin käyttämäänä talojen eristeenä 1950 -luvun lopulla. Mineraalivillaa on valmistettu sekä kivipohjaisista materiaaleista (paroc, kivivilla) että lasipohjaisista materiaaleista ( isover, lasivilla). Yleinen tapa rakentaa ennen 1970 -luvun energiakriisiä oli se että, rakenteissa käytettiin rungon sisä- ja ulkopinnassa ilmansulkuna tervapaperia (bitumivuorauspaperi) eikä varsinaista höyrynsulkukerrosta (höyrynsulkumuovi).

Kun lämmistysenergian hinta alkoi nousta 1970 -luvulla alettiin taloja tiivistämään ja lisäeristämään. Tästä johtuen ilmanvaihto sekä kosteustekniset yksityiskohdat jäivät usein miettimättä loppuun asti. Sisäilmaongelmia alkoi muodostumaan lisää kun taloista pyrittiin tekemään mahdollisimman tiiviitä, mutta samalla unohdettiin sisäilman tärkeys elinympäristönä. Yksinkertaistettuna taloon ei johdettu riittävästi "raikasta" korvausilmaa eikä "likaista" ilmaa hoidettu rakennuksesta pois riittävän tehokkaasti. Ilma ei siis vaihtunut riittävän tehokkaasti, joten sisäilman kosteus alkoi nousta liian korkeaksi ja huoneilma oli tunkkaista.

Villaeristetyn seinän lisäeristäminen on suositeltava asentaa ulkoseinän sisäpuolelta niin, että vanha eristys poistetaan kokonaan ja tilalle asennetaan uusi paremmin kosteusteknisesti toimiva lämmöneriste. Eristystyö voidaan toteuttaa esimerkiksi puukuituisilla eristeillä. Hengittävän eristeen kanssa voit käyttää hengittävää ilmansulkua jolloin, talostasi ei tarvitse tehdä muoviin käärittyä pullotaloa, vaan huoneilman kosteus pääsee vapaasti liikkumaan sisätiloista ulkoilmaan.

Hirsirunkoisten talojen lisäeristäminen

Hirsi on ollut tyypillinen talojen runkomateriaali 1800 -luvulta noin 1950 -luvulle saakka. Runko on voitu verhota ulkoapäin lautaverhouksella ja sisäpuolelta pinkopahvilla tai kuitulevyllä. Hirsi on tänäkin päivänä yleisesti käytetty runkomateriaali.

Hirsirunkoisten talojen lisäeristäminen on järkevintä asentaaa seinien ulkopuolelta, näin vanha hirsirakenne jää uuden tehokkaamman eristeen lämpimälle puolelle ja toimii varaavana massana pidättämässä lämmön siirtymistä ulkoilmaan. Ulkoseinän lisäeristys voidaan huoletta toteuttaa 5-10cm eristekerroksella. Usein käytettään 2x2" tuumaa (50x50mm) runkopuuta, jota sitte hieman oikaistaan jotta seinä on pystysuorassa. Tyypillisesti tämä oikaisu kasvataa eristepaksuutta vielä noin 2-4cm. Uuden eristeen päälle asennetaan tuulensuojalevytys pitämään eristys tuulensuojassa. Tämän jälkeen koolaus ilmaraolle ja ulkoverhous niin talosi seinä on lämpimästi lisäeristetty.

Kivirunkoisten talojen lisäeristäminen

Kiveä on käytetty talojen runkomateriaalina jo vuosisatojen ajan. Ensimmäiset kivitalot ovat olleet tietysti luonnon kivistä tehtyjä, mutta poltettu tiili on yhtälailla erittäin kauan käytetty materiaali. Kevytbetonia eli tuttavallisemmin siporexia alettiin käyttämään runkojen materiaalina 1930 -luvlla jolloin materiaali kehitettiin. Kevysoraharkkojen (leca harkot) valmistus aloitettiin 1950 -luvun alkupuolella vähän lecasoran kehittämisen jälkeen. Ensimmäiset eristetyt kevytsoraharkot ovat 1970 -luvun puolelta, mutta suuremmassa mittakaavassa niiden valmistus alkoi 1980-luvun alussa.

Eli voidaan yleisesti sanoa että ennen 1980 -luvun alkua rakennetut pientalot on usein rakennettu eristämättömästä kivimateriaalista, jolloin niiden lämmöneristyskyky ei ole kovin hyvällä tasolla ja niiden lisäeristämisellä saavutetaan merkittäviä säästöjä niin energiassa kuin myös rahallisesti. Lisäeristämisellä huokoisten kivimateriaalien kuten kevytsoraharkkojen ääneneristävyyttä saadaan parannettua merkittävästi paremmaksi.

Kivirunkoisten talojen lisäeristämien on suositeltavinta rakenteen ulkopuolelta, jotta vanha seinärakenne jäisi uuden eristysmateriaalin sisäpuolelle varaavaksi massaksi, Kiviseiniä lisäeristettäessä on ongelmana on löytää tähän soveltuvia eristemateriaaleja. Esimerkiksi levymäisiä villoja tai puhallusvilloja emme suosittele asennettavaksi kivirunkoisten talojen ulkoseinään, koska koko ulkoseinän kosteustekninen toiminta voi muuttua vääränlaiseksi.

Ulkoseinän lisäeristys ulkopuolelta

Ulkopuolinen lisäeristäminen on aina turvallisempi vaihtoehto lisäeristämiselle. Vanha rakenne jää lämpimämpään tilaan, joten sen kosteuspitoisuus pienenee ja sen eristyskyky paranee. Ulkopuolisessa lisäeristämisessä on tärkeätä käyttää hyvin vesihöyryä läpäiseviä eristeitä, jotta vältytään mahdollisilta rakennevaurioilta. Ulkopuolisen lisäeristämisen etu on myös se että se ei haittaa asumista, vaan remonttia voidaan tehdä lähes huomaamatta eivätkä myöskään talon sisätilat pienene.

Selluvillan seinäruisku asennuksella saadaan seinärakenne eristettyä erittäin nopeasti ja vaivattomasti. Seinän paksuus voi ulkopuolisissa lisäeristyksissä vaihdelle johtuen seinän oikaisu tarpeista ja ruiskuasennettu selluvilla täyttää nämä välit täydellisesti. Levyvillan asennukseen verrattuna eristystyön toteuttaminen on nopeampaa, asennustarkkuus parempaa, koko tila täyttyy eristeellä eikä asennuksesta synny hukkaa. Eli lopputulos on huomattavasti parempi perinteiseen tapaan verrattuna. Rakenteet saadaan nopeammin säältä suojaan ja lisäksi rakenteen lämmöneristävyys on myös paras mahdollinen, koska eriste asettuu koolausväliin täydellisesti. Perinteisessä tavassa, jossa levyeristeitä asennetaan koolauksien väleihin, on levyvillan saumakohta aina heikoin lenkki ja siitä aiheutuu rakenteeseen ylimääräinen kylmäsilta. sideaineilla eristetyillä rakenteilla on myös paras lämmöneristyskyky kaikista markkinoilla olevista villaeristeistä.

Ulkoseinän lisäeristys sisäpuolelta

Kun seinärakenteen sisäpuolista lisäeristämistä aletaan suunnittelemaan on olemassa olevan seinärakenteen rakenne syytä kartoittaa mahdollisimman hyvin, jotta rakenteessa käytetyt rakennusmateriaalit tunnetaan tarkkaan. Sisäpuolisessa lisäeristämisessä kun on erinomaisen tärkeätä että rakenteeseen ei asenneta liian tiiviiitä rakennusmateriaaleja tuntematta rakennetta.

Sisäpuolinen lisäeristäminen voidaan suorittaa puru sekä villa eristetyissä taloissa kahdella eri tapaa. Mikäli vanhoja rakenteita ei pureta on lisäeristys silloin toteutettava vinolaudoituksen tai höyrynsulkukerroksen päälle. Tässä tapauksessa eristekerros on oltava maltillinen, enintään 5cm. Höyrynsulku on oltava ehjä, jotta rakenteisiin ei jää ilmavuotoja.

Suositeltavampi vaihtoehto on purkaa rakenne ja korvata vanhat eristeet uusilla. Vanhan rungon päälle voit asentaa lisäkoolauksen, lisäeristeen ja ilmansulku tai höyrynsulku materiaalin eristemateriaali valinnastasi riippuen. Näin parannat seinän eristyskyvyn lisäksi myös ilmantiiveyttä. Lisäeristettä voit asentaa 5-10cm seinärungon sisäpuolelle.

Vertailu: Ulkoseinän lisäeristys sisä- vai ulkopuolelta?

Seuraavassa taulukossa olemme vertailleet sisäpuolelta ja ulkopuolelta tapahtuman eristämisen haittoja ja hyötyjä yleisellä tasolla. Jos asia mietityttää niin ota meihin yhteyttä niin selvitetään juuri sinun kohteeseesi parhaiten sopiva eristäsmistapa.

Ominaisuus Sisäpuolelta eristäminen Ulkopuolelta eristäminen
Kustannukset Yleensä edullisempi vaihtoehto Kalliimpi, sisältää usein ulkoverhouksen uusimisen
Työn vaativuus Helpompi ja nopeampi toteuttaa Työläämpi, voi vaatia rakennuslupia
Tehokkuus Voi aiheuttaa kosteusongelmia rakenteissa Parempi lämmöneristys, vähentää kylmäsiltoja
Tilankäyttö Vähentää sisätilojen kokoa Ei vaikuta sisätilojen kokoon
Rakennussuoja Ei suojaa ulkoisia rakenteita Suojaa rakennuksen ulkoisia rakenteita
Estetiikka Ei vaikuta rakennuksen ulkonäköön ulkoa Mahdollistaa julkisivun uudistamisen
Kosteuden hallinta Kosteutta voi tiivistyä eristeiden ja seinän väliin Ulkopuolinen eristys suojaa seinärakenteita kosteudelta paremmin

usein kysyttyÄ ULKOSEINÄN ERISTÄMISESTÄ

Puhallusvillan asentamista suurtehopuhaltimella

miten paljon voin säästää lisäeristämällä?

Laskettu 120 neliön kohteessa, säävyöhykkeellä 2, energianhinnan
ollessa 0,20 €/kWh ja huoneiston sisälämpötilan ollessa 21 °C

Kuinka todennäköisesti asiakkaamme suosittelevat meitä?Erittäin selkeä tarjous-, tilaus- ja toimitusprosessi, menisipä remontoinnissa aina kaikki näin sujuvasti!

-Maarit Paakkinen


Tosi ystävällinen ja osaava palvelu,asennus meni ajallaan ja nopeasti niin kun luvattiin.

Jalmari Hitunen, Lahti.


Kiitokset erinomaisesta työstä. Työjälki ja työparin toiminta kohteessa oli aivan täyden kympin arvoista, kiitokset vielä myös heille. Maksoin laskun heti pois kuleksimasta.

-Anonyymi arvostelu


Nopeasti saatiin eristetyö sovittua. Työn kuvaus ja vaatimukset oli hyvin ohjeistettu etukäteen ja paikan päällä käytiin vielä työ läpi. Ei moitteen sanaa toiminnassa tai työn jäljessä.

-Mikko Rahkola


Työ suoritettiin sovittuun aikaan ilman muutoksia tai viivästyksiä. Työntekijät toimivat paikalla täsmällisesti ja kohteliaasti. Työn jälki oli erinomaista ja paikat siivottiin työn jälkeen. Asiakaspalvelu oli koko ketjussa erittäin hyvä. Kiitos.

-Anonyymi arvostelu


Terveisiä Pernajasta! Olen seurannut sähkönkulutusta sekä ennen villanpuhallusta että sen jälkeen. Kun ulkona on n.22 ast. - koko vuorokauden. Asunnon sähkönkulutus on ollut 183 Kwh ennen puhallusta ja nyt 126 Kwh. Lämmön ohjauksen olen voinut vähentää 2ast, sisällä kuitenkin miellyttävät 21,8 ast +. Kyllä kannatti.  👍😁

-Anonyymi arvostelu


Silloin kun asiat sujuvat kuin elokuvissa on mukava lämpimästi suositella ekoeriste.com palveluja. Siksipä, kolme kertaa erinomaista palvelua saaneena uskallan väittää tietäväni jotain asiasta.

-Pekka Sihvola


Miehet tuli, viritteli laitteet, teki homman ammattitaidolla ja postui paikalta.
Mukavan oloisia heppuja myös kaiken lisäksi.

-Anonyymi arvostelu


Vaivattomuus, helppous, joustavuus, täsmällisyys. Ekoeristeen kanssa aikatauluista sopiminen oli joustavaa ja silti asennus tapahtui täsmällisesti. Työt tehtiin siististi, ennen kaikkea turvallisesti ja ripeästi.

Ei voi kun suositella koko sydämestä Ekoeristettä ja puhallusvillaa.

-Taru/Kerava


Kyllä se on ennen kaikkea asenne asiakaspalveluun ja toki työn toteutus on samaa hienoa tasoa.

-Pekka/Valkeala


Ekoeriste Oy:n palvelu on täsmällistä ja asiakasystävällistä. Asentajat saapuvat tekemään työn sovitusti. Työn laatu on huolellista ja siistiä. Työn hinnan saa etukäteen ja työ toteutettiin tarjottuun hintaan. Asentajat kertoivat tekemistään havainnoista ja antoivat suosituksia. Se oli hieno bonus.

Olin kokonaisvaltaisesti tyytyväinen saamaani palveluun ja työn tulokseen.

-Anu/Kotka


Yhteydenotto tarjouspyynnön jälkeen sekä tarjouksen nopeus ja laatu, ei tarvinnut kysellä tarkennuksia. Työn suoritus luvattuna ajankohtana sekä työntekijöiden asiallinen toiminta puhallusta toimitettaessa ja työn jäljen siisteys.

-Anonyymi arvostelu


No, toimituspäivä aikaistui, mikä sopi minulle paremmin kuin hyvin! Tekijät tulivat ajallaan ja homma hoitui tosi hyvin. Sain hyviä neuvoja ja opastusta, eli asiakas huomioitiin kyllä viimeisen päälle.

-Hannu Rajala


Asiallinen ja mukava asennusporukka. Homma luisti molemmilta kavereilta. Saimme.mitä tilasimme.

-Risto/Hamina


Asiantuntevaa toimintaa ja miellyttävät tekijät, jatkakaa samaan malliin!!!

Täyden 10 palvelu, joten en löytänyt mitään parannus ideoita.

-Mikko/Nastola


9,66 / 10

Image

Ekoeristäjien asiantuntija apunasi

AKI VÄKEVÄ

044 247 6609


Puhallusvillan asentamista suurtehopuhaltimella

pyydä tarjous

Puhallusvillaurakoitsija Ekoeriste Oy Kouvola

Puhallusvillaurakoitsija Kouvolasta jo vuodesta 1994

Puhallusvillaurakoitsija Ekoeristeen liiketoiminta perustuu asiakaskeskeisyyteen, laatuun ja rehellisyyteen. Yrityksen perustaja Jukka Salstola yksi suomen pitkäaikaisimmista eristeurakoitsijoista ja on kerännyt kokemusta lämmöneristealalta jo vuosikymmeniä. Aloittaessaan eristeasentajana 1970 –luvun lopulla olivat puhallusvillan asennus sekä hengittävät ja ekologiset lämmöneristeet vielä jotakin uutta ja ihmeellistä. Kokeneen lämmöneristäjän toimiessa yhtiön tukipilarina on seuraavan sukupolven helppoa jatkaa tulevaisuuden Ekoeristeen rakentamista.

Toimitusjohtaja Toni Salstolan toimiessa yrityksen johdossa vastaa Sami Salstola asennusliiketoiminnan kehittämisestä. Tavoitteellisen liiketoiminnan kehittämisessä on tärkeässä roolissa hallituksemme jäsen Mika Tapaninaho jolla on kokemusta suurien lämmöneristeyhtiöiden kehittämisestä toimiessaan johtotehtävissä kansainvälisissä kivivilla- sekä selluvillayhtiöissä.

Ammattitaitoiset puhallusvilla-asentajat ja korkealaatuiset tuotteet johtavat lämpimään lopputulokseen.