Hirsitalon eristäminen - Tarvitseeko hirsitalo lisäeristystä?


Hirsitalon eristäminen - tarvitseeko hirsitalo lisäeristämistä Toni Salstola Ekoeristeen asiantuntija vastaa


Mitä syitä yleensä on hirsitalon eristämiselle?

Hirsitalon eristämiselle on olemassa monia hyviä syitä:

  • lämmityskustannusten vähentäminen
  • vedon tunteen poistaminen
  • hirsiseinän lahokorjaukset
  • julkisivun ulkoverhous
  • alapohjan tai yläpohjan rakenteiden korjaus- tai muutostarpeet. 

Nämä ovat yleisimpiä syitä milloin Ekoeristäjiä lähestytään hirsitalon eristämisen suhteen.

Täytyykö vanhat eristeet poistaa?

Vanhat eristeet tulee poista, mikäli eriste on kastunut tai muuten pilaantunut. Vesivahingoissa eristeen kosteuspitoisuus nousee korkeammaksi kuin eristemateriaalin kosteuden käsittelykyky, tästä syystä kaikki kosteat eristeet on aina poistettava ja korvattava uusilla eristeillä. 

Eristemateriaalit voivat olla myös pilaantuneet esimerkiksi hiirien ja muiden tuholaisten johdosta tai homeen ja bakteerien takia. Kaikki nämä epäpuhtauden voivat aiheuttaa oireita asukkaille rakennuksen sisäpuolella. Ilmavuotojen mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien aiheuttamat sisäilmaongelmat ovat yleisin syy miksi meitä lähestytään eristeiden vaihdon osalta.

Jos vanhat eristeet ovat hyväkuntoiset ja ajavat asiansa niin niitä ei tarvitse poistaa lisäeristämisen alta.

Miten hirsirunkoisen talon ulkoseiniin laitetaan lisäeristys?

Hirsirunkoisen talon ulkoseiniin voidaan laittaa lisäeristys joko sisäpuolelle tai ulkopuolelle. Molemmissa tapauksissa rakenne on tutkittava ja toimenpiteet suunniteltava huolella, jotta rakenne toimii, kestää ja säästää energiaa.

Hirsiseinän lisäeristys sisäpuolelle

Hirsisenän lisäeristys sisäpuolelle yhdistetään yleensä sisäpuoliseen remontointiin. Kun vanhat rakenteet on purettu ja hirsiseinä saatu esille, on lisäeristeen asennukset vuoro. 

Seinän sisäpuolinen eristäminen toteutetaan usein maltillisesti pitämällä eristepaksuus ohuena jolloin huoneet eivät pienene liikaa. Tämän lisäksi ohuempi eristepaksuus päästää edelleen lämpöä puurakenteeseen, jolloin hirsiseinä pysyy kuivana ja terveenä. Lisäeristeeksi hirsiseinän sisäpuolelle voidaan asentaa esimerkiksi 48mm x 48mm lisäkoolaus, jonka välit täytetään eristeellä. 

Hirsitalon ominaisuuksin kuuluu, että hirsipinnat ovat vinoja, tämän saat kätevästi oikaistua lisäkoolauksen avulla, jolloin lisäeristeen paksuus vaihtelee sen mukana mitä hirsiseinä joutuu oikaisemaan. Tyypillisesti 48mm x 48mm koolauksella lisäeristettäessä, todellinen eristepaksuus vaihtelee 48mm ja 80mm välillä.

Hirsiseinää lisäeristettässä sisäpuolelta suosittelen käyttämään selluvillan ruiskuasennusta. Kyseisellä asennusmenetelmällä puhallusvilla saadaan asennettua saumattomasti koolausväleihin. Huomioitahan että lisäeristeen sisäpuolelle tulee aina asentaa tiivis ilmansulkukerros, tämän tehtävänä on estää rakenteiden läpi kulkevan ilman liike. Ilmatiivis hirsiseinä on lämmin ja vedoton!

Toni Salstola

Hirsiseinän lisäeristys ulkopuolelle

Suosittelemme lisäeristämään hirsiseinät aina ulkopuolelta, jolloin sisäpuolelta avoin hirsiseinä pysyy lämpöä varaavana kerroksena. Hirsiseinän ulkopuolelle asennettu lisäeriste siis pidättää ja hidastaa lämmönjohtumista hirsiseinästä ulkoilmaan.

Hirsiseinän lisäeristäminen ulkopuolelta Ekoeriste asentaja asentamassa puhallusvilla

Yllä olevassa kuvassa eristetään saunatuvan seinää

Hirsirakenteisen ulkoseinän lisäeristäminen kannattaa toteuttaa maltillisesti, jottei sokkelit ja ikkunat jää liian ”syvälle” ja räystäät liian kapeiksi ulkoverhoukseen nähden. Lisäeristeen rungoksi hirsiseinän ulkopuolelle voidaan asentaa 48mm x 48mm koolaus, jonka välit täytetään ruiskutettavalla puhallusvillalla.

Hirsiseinät ovat usein vinoja, jolloin eristeen paksuus vaihtelee sen mukaan kuinka paljon hirsiseinää joutuu oikaisemaan. Tyypillisesti 48mm x 48mm koolauksella lisäeristettäessä, todellinen eristepaksuus vaihtelee 48mm ja 80mm välillä.

Huomioitahan että lisäeristeen ulkopuolelle tulee aina asentaa tiivis tuulensuojakerros, tämän tehtävänä on pitää hirsiseinä nimensä mukaisesti tuulensuojassa. Tuulelta suojattu hirsiseinä pysyy lämpimänä, eikä vedon tunne kiusaa sisätiloissa!

Ammattilaisen vinkki: Ulkopuolinen lisäeristys on suositeltavampi tapa eristää hirsiseinää, mutta tämäkin toimenpide kannattaa toteuttaa vasta kun talosi ulkoverhous on vaihtokunnossa. Yläpohjan lisäeristäminen on energiatehokkuuden kannalta tehokkainta, laita siis yläpohjan eristeet ensin kuntoon ja seinäeristeet vasta kun seinärakenteet ovat remontin tarpeessa.

Hirsitalon alapohjan eristäminen

Hirsitalon alapohjan eristäminen on suositeltavaa, kun lattiarakenne tuntuu vetoiselta tai kylmältä. Mutta mitä ottaa huomioon eristämisessä?

Vaikka alapohjan eristäminen voidaan toteuttaa huoneiston puolelta tai rossipohjan ryömintätilan kautta, ehdottomasti parempi vaihtoehto on avata koko vanha lattia ja suorittaa eristäminen sisäpuolelta.

Tällä menetelmällä saat asennettua eristeen alapuolelle tiiviin tuulensuojakerroksen, joka suojaa sitä tuulen jäähdyttävältä vaikutukselta sekä toimii puhallusvillan alustana. Tuulensuojalevyn päälle puhallusvillaa koolausvälit täyteen, tiiviisti painellen, jotta eriste ei painu ajan saatossa. Eristystöiden jälkeen vielä ilmatiivis ja hengittävä ilmansulku eristeen päälle ja hirsitalon alapohja on lämpimästi eristetty.

Ammattilaisen vinkki: Pidäthän huolen että käytetyt materiaalit ovat hengittäviä aina tuulensuojalevystä lattiamateriaalin asti. Näin varmistat että alapohjan ryömintätilasta mahdollisesti nouseva kosteus ei pääse tiivistymään lattiarakenteisiin.

Hirsitalon yläpohjan lisäeristäminen

Hirsitalon yläpohjan lisäeristäminen on eristystöistä se kaikkein energiatehokkain työsuorite. 

Yläpohjan lisäeristäminen säästää keskimäärin 10-20% vuotuisia lämmityskustanuksiasi, joten yläpohja on se paikka jossa eristäminen todellakin kannattaa. Mikäli vanhat eristeet ovat hirsitaloille tyypillistä purua, turvetta, olkea, sammalta, hiekkaa yms, voit huoletta asentaa hengittävää puhallusvillaa suoraan vanhan eristeen päälle. Hengittäviä eristemateriaaleja on esimerkiksi Hunton puukuitueriste tai Termex selluvilla.

Ammattilaisen vinkkit: Isoin virhe yläpohjan lisäeristämisessa tapahtuu usein eristemateriaalin valinnassa ja yläpohjan tuuletuksessa. Pidäthän siis huolta että et missään tapauksessa asenna lasi- tai kivivillaa kosteus-suluksi vanhan hengittävän purueristeen päälle. Tämä kosteustekninen ero rakennekerroksien välillä aiheuttaa vanhan purueristeen kuivumiskyvyn henkentymistä ja mahdollisen homehtumisen. Lasi- ja kivillat eivät siis pysty käsittelemään kosteutta, eli tuotteet ei kuivu, mikäli sekaan pääsee kosteutta.

Yläpohjan reuna-alueiden osalta suosittelemme aina tuulenohjaimien asennusta, mutta mikäli toteutat lisäeristämisen ilman tuulenohjamia, pidäthän huolta että reuna-alueiden tuuletus ei heikkene. Eristys on siis toteutettava kattorakenteiden salliman paksuuden mukaan, niin että tuuletusilma pääsee lisäeristämisen jälkeenkin kiertämään kuten ennenkin. Yläpohjaa ei voi liikaa tuulettaa, mutta vähäinen tuuletus aiheuttaa helposti vahinkoja rakenteisiin.

Miten valita parhaat eristemateriaalit hirsitaloon?

Parhaat eristemateriaalit hirsitalon eristemateriaaleiksi on puupohjaisia ja hengittäviä. Hunton puukuitueriste on samaa puuta kuin hirsitalosi hirret. Puukuitueristettä valmistettaessa puuhake on vain kuidutettu pumpulimaiseksi irtokuiduksi, puukuitueriste soveltuu puupohjaisena eristeenä hirsitalon alapohjan, väliseinien sekä yläpohjan eristeeksi. Puukuitueristeellä eritettäessä hirsitalosi on puuta lattiasta kattoon asti.

Hirsitalon seinien lisäeristämiseen parhaiten soveltuva eristemateriaali on selluvillaa, jota voidaan asentaa sideaine ruiskutuksessa. Selluvilla on myös hengittävää eristemateriaalia, joten se soveltuu myös alapohja, väliseinien ja yläpohjan eristeeksi.

Olipa valintasi sitten puukuitueristettä tai selluvillaa, molemmat toimivat hirsitalon eristeen erinomaisesti.

Erityishuomioita hirsimökin eristämisestä

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää hirsimökin eristämisestä. Olemme keränneet ison määrän käytännön kokemusta erilaisista hirsitalojen eristämisprojekteista. Asiantuntijuutemme avulla pystymme todennäköisesti auttamaan sinut projektissasi eteenpäin.

Suosittelemme myös konsultoimaan hirsimökkien rakentamiseen erikoistuneita perinnerakentajia. Heillä on syvällinen ymmärrys perinteisistä ja hyväksi todetuista rakenneratkaisuista, jotka varmistavat hirsimökin rakenteen toimivuuden ja pitkäikäisyyden. Perinnerakentajien asiantuntemus auttaa löytämään juuri sinun hirsimökkisi tarpeisiin sopivat ratkaisut.

USEIN KYSYTTYÄ HIRSITALON ERISTÄMISESTÄ

Suosittelemme valitsemaan ruiskuasennetun selluvillan hirsiseinän eristeeksi. Ruiskuasennus täyttää saumattomasti kaikki kolot sekä raot ja selluvilla on eristeenä hengittää, eli toimii kosteusteknisesti kuten hirsiseinä.

Hirsitalon seiniä ei välttämättä tarvitse eristää, eristystarve riippuu haluamastasi energiatehokkuus tasosta. Eristämätön hirsiseinä luovuttaa ulkoilmaan enemmän lämpöä kuin eristetty hirsiseinä. Yläpohjat sekä alapohjat ovat eristettävä, muuten lämpö ei pysy hirsitalon sisällä.

Hirsien väliin soveltuu eristeksi eristekaista tai tilke rive. Eristekaista soveltuu kun rakennat uutta hirsitaloa ja pystyt asentamaan eristekaistan suoraan hirren päälle. Rivettä käytetään puolestaan, kun on tarvetta tilkitä valmiin seinän koloja ja rakoja. Eristekaistaa sekä rivettä valmistetaan useista erilaisista materiaaleista, mutta Ekoeristeen suositus on pysytellä hengittävissä materiaaleissa (esim pellava), jotta eriste toimii kosteusteknisesti samalla tavalla kuin hirsi itsessään.

Hirsitalo voi homehtua, kuten kaikki muutkin rakennukset jotka ovat huonosti suunniteltu tai rakennettu. Hirsitalon homehtumiseen johtavista syistä isoin on kosteuden hallitsematon nousu jollakin hirsitalon osa-alueella. Esimerkiksi vesivuoto kattorakenteissa johtaa nopeasti homeongelmiin, mikäli vesi ei pääse kuivumaan.

Hirsi on hengittävää materiaalia, joten sisä- tai ulkoilmassa oleva vesihöyry aiheuttaa harvoin homeongelmia, mikäli rakenne on suunniteltu niin, että vesihöyry pääsee vapaasti liikkumaan rakenteen läpi. Eli kun vesihöyry pääsee sisäilmasta ulkoilmaan ja ulkoa päin sisälle, on hirsitalon kosteus hyvin hallinnassa ja puurakenne pystyy itse säätelemään kosteus tasapainoa ympärillä olevien olosuhteiden mukaisesti.Referenssit

Featured image for “Puhallusvilla Riihimäki”

Puhallusvilla Riihimäki

Puhallusvilla Riihimäki – Yläpohjan eristäminen. Kyseessä oli eristeiden vaihto sekä yläpohjan uudelleen eristys. Puhallusvillan asennus omakotitalon yläpohjaan toteutettiin Hunton puhallusvillalla.…

Toni Salstola

Featured image for “Vaahtolasi Hamina”

Vaahtolasi Hamina

Vaahtolasi Hamina – rossipohjan kapillaarikatkon asennus. Haminassa sijaitsevan omakotitalon alapohjan mursketäyttö toteutetiin Foamit vaahtolasilla. Puhallettava murske toimitettiin työmaalle Ekoeristeen puhallusautolla,…

Toni Salstola

Featured image for “Puhallusvilla Vaasa”

Puhallusvilla Vaasa

Puhallusvilla Vaasa – ulkoseinien eristäminen. Puhallusvillan asennus omakotitalon ulkoseiniin toteutettiin Hunton puhallusvillalla. Ulkoseinän eristepaksuus oli 200mm ja käytetty asennustekniikka ontelopuhallus.…

Toni Salstola

Featured image for “Puhallusvilla Joensuu”

Puhallusvilla Joensuu

Puhallusvilla Joensuu – Yläpohjan eristäminen. Puhallusvillan asennus teollisuushallin yläpohjaan toteutettiin Knauf puhallusvillalla. Yläpohjan eristepaksuudeksi asensimme 50cm puhallusvillaa, jolla saavutettiin rakennusmääräysten…

Toni Salstola

Featured image for “Puhallusvilla Seinäjoki”

Puhallusvilla Seinäjoki

Puhallusvilla Seinäjoki – Yläpohjan eristäminen. Puhallusvillan asennus omakotitalon yläpohjaan toteutettiin Hunton puhallusvillalla. Yläpohjan eristepaksuudeksi asensimme 50cm puhallusvillaa, jolla saavutettiin rakennusmääräysten…

Toni Salstola

Featured image for “Puhallusvilla Oulu”

Puhallusvilla Oulu

Puhallusvilla Oulu – Yläpohjan eristäminen Puhallusvillan asennus omakotitalon yläpohjaan toteutettiin Hunton puhallusvillalla. Yläpohjan eristepaksuudeksi asensimme 50cm puhallusvillaa, jolla saavutettiin rakennusmääräysten…

Toni Salstola

EKOERISTE OY

Asennusyksikkömme sijaitsevat
Porvoossa ja Kouvolassa

Noutomyymälän osoite
Hemmintie 4
45720 Kuusankoski

Noutomyymälä
Avoinna arkisin 8-16